fredag 13 december 2013

Kallad till ljuset

Ur Br Wilfrid Stinissens bok I dag är Guds dag. Läsning för 13 december:

"Gud är ljus... inget mörker finns i honom" skriver Johannes i sitt första brev (1:5). Och Paulus skriver att Gud "bor i ett ljus som ingen kan nalkas" (1 Tim 6:16).

Du kan inte nalkas ljuset, men ljuset nalkas dig, i Kristus. När Gud blir människa kommer det gudomliga ljuset in i världen och lyser över alla människor. Detta är den stora händelsen i människohistorien: det gudomliga livet, det fullkomliga och ouppnåeliga ljuset, har lämnat gudomens sköte och blivit synligt bland oss i Jesu Kristi person.

"Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus" (1 Pet 2:9). Att ljuset har kommit till dig får konkreta följder för ditt liv. Men endast om du verkligen tar emot det och låter det upplysa ditt mörker. Lever du inte i Kristus, håller du dig inte nära honom, kommer du inte att märka något av hans ljus och värme.

Världens stora, ofattbara tragik är att den inte tar emot ljuset. Alltsedan begynnelsen står mörkret mot ljuset. Mörkret är just förnekandet och förkastandet av Kristus som världens ljus. Liksom ljuset är utstrålningen från den gudomliga sanningen är mörkret en fruktansvärd ansträngning för att förkväva ljusets verkningar.

Skådeplatsen för denna kamp är människans själ. Det är smärtsamt att konstatera att så mycket inom oss och runtom oss tycks förbli avvisande mot ljuset. Världen har inte tagit emot honom, hans egna förkastar honom och älskar mörkret mer än ljuset.

Ändå får vi tro på ljusets oövervinnerliga makt. "Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det" (Joh 1:5).