fredag 20 december 2013

O Davids nyckel

"O Davids nyckel, du spiran i Israels hus, du öppnar, och ingen kan tillsluta, du tillsluter, och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga."

(antifon till Magnificat i tidegärden 20 december)

Lyssna på den här

.