söndag 28 december 2014

De oskyldiga barnen

I skrivande stund pågår en sorgemanifestation på Mynttorget i Stockholm. Sorgen gäller de 1,3 miljoner ofödingar som förnekats sin födelsedag i Sverige sedan 1975.

1 300 000. Så många aborter har genomförts i Sverige de senaste 40 åren. En ofattbar siffra i ett land med 9 miljoner invånare.

Jag ber för en hjärtanas omvändelse. Jag ber för att alla ofödda barn ska vara välkomna och tas emot med kärlek. Jag ber om mjuka hjärtan och varma händer.

Mitt hjärta gråter i dag. 1 300 000 små oskyldiga barn. Så många mördade nog inte ens Herodes...

Herre, förbarma Dig!

lördag 27 december 2014

Älsklingslärjungen

I dag firar Kyrkan st Johannes, älsklingslärjungen, aposteln, evangelisten med det underbaraste Evangeliet. Han som fick bli son till Modern och ta hand om henne. Inte undra på att han förstått så mycket om vem Jesus egentligen är. Han måste ju ha lyssnat många timmar till hennes berättelse om de 30 år Sonen var hos henne. Det var ju vid hennes sida som Jesus förstod vem Han är och vilken Hans uppgift är. Det är inte heller konstigt att det var Johannes som fick uppenbarelserna om vem Maria är (Upp 12).

Helige Johannes, lär oss allt om Jesus och Maria!
fredag 26 december 2014

Martyrernas blod

I dag byter Kyrkan färg från julens vita till martyriets röda. Vi firar st Stefanos, den förste martyren, vars martyrium vi kan läsa om i Apostlagärningarna (Apg 6:8-7:60). I dag är martyriet mer aktuellt än någonsin. Det sägs att var femte minut dör en kristen för sin tro. Stefanos får många nya medbröder och -systrar i himlen dessa dagar...

Det är dags för oss, kristna i det trygga Sverige, att börja meditera över martyriet. Hur skulle jag reagera om jag ställdes inför det? Skulle jag förneka tron eller skulle jag stå fast? Skulle jag, som Stefanos, kunna förlåta min mördare? Skulle jag dö som en sann, god och trogen kristen?

Jag hoppas det. Jag ber för det. Jag förbereder mig för det.

För man vet inte. Kanske martyriet kommer även hit...

Helige Stefanos, bed för oss!

Uppdatering:

Det är också BÖNDAG FÖR FÖRFÖLJDA KRISTNA idag, läser jag i Ordo på stiftets hemsida. Be, kära bröder och systrar, be!

torsdag 25 december 2014

Ett Barn är oss fött

I natt har vi firat vår Herres och Frälsares födelse återigen. Det är underbart att varje år få fira denna fest. Egentligen borde vi fira den varje dag! Har någonting större någonsin ägt rum någonstans? Gud blir människa och föds som ett lite värnlöst Barn, helt utlämnad åt människors välvilja. Har någon egentligen fattat vad detta betyder? Kan vi någonsin meditera klart över detta?

Gud blir ett litet Barn. Ett litet Barn som växer upp, lär Sig gå, lär Sig tala, lär Sig be, lär Sig om Sin Fader i himmelen. Förstår vem Han är och vilken Hans uppgift är. Låter Sig fängslas, förnedras, torteras och dödas. Från Krubbans trä är det inte långt till Korsets trä. Det sägs att Krubban och Korset båda var gjorda av trä från Livets Träd i paradiset.

Julgranen jag har härhemma är en symbol för Livets Träd. Krucifixet jag med stolthet bär och julkrubban som jag bygger upp varje år, visar på vem jag tror: Honom som lades på halm i Krubban och naglades fast vid Korsets trä.

Så här ser min krubba ut i år. Det finns två tomtar i den, symboler för det hedniska som ska kristnas. Allt ska en dag återfå sin rätta plats, ja, det har det redan fått genom Vår Herres Jesu Kristi födelse!

Så god jul! Fira med gott samvete denna stora högtid!


Den helige Hieronymus samtalar med Jesusbarnet

"Varje gång jag betraktar denna plats, har mitt hjärta ett ljuvt samtal med Jesusbarnet.

Jag säger: Ack, Herre Jesus, så du darrar, så hårt du ligger för min salighets skull! Hur skall jag återgälda det? Då tycks det mig som om Jesusbarnet svarade: Käre Hieronymus, jag begär ingenting annat än att du sjunger: Ära vare Gud i höjden! Jag kommer att vara ännu mer utblottad i Getsemane och på det heliga korset.

Jag säger vidare: Kära Jesusbarn, jag måste ge dig något, jag vill ge dig alla mina pengar. Barnet svarar: Himmel och jord är redan mina. Jag behöver ingenting, giv det till de fattiga, det vill jag ta emot som om det hade givits till mig själv.

Jag fortsätter och säger: Kära Jesusbarn, det gör jag gärna, men jag måste också ge något till dig personligen, annars kommer jag att dö av smärta. Det lilla barnet svarar: Kära Hieronymus, eftersom du är så frikostig, så skall jag säga dig vad du skall ge mig: Giv mig dina synder, ditt dåliga samvete och din fördömelse. Jag säger: Vad skall du göra med det? Jesusbarnet säger: Jag skall ta det på mina skuldror, det skall vara mitt herradöme och härliga gärning, såsom Jesaja i forna tider har talat, att jag skall bära dina synder, och bära bort dem.

Då börjar jag att gråta bittert och säger: Lilla barn, kära lilla barn, så du har rört mitt hjärta! Jag tänkte att du ville ha något gott, och i stället vill du ha allt det hos mig som är ont. Tag bort det som är mitt! Giv mig det som är ditt, så är jag fri från synden och viss om det eviga livet."

(Ur Katolsk Bönbok, utgiven av Catholica förlag 2012)

Tack till Henrik Engholm och bloggen Busy Being Born för tipset!


onsdag 24 december 2014

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 9

How many blessings, o little Child, has your almighty right hand poured out on those who honour you and call upon you. Bless me also, o Child Jesus, my soul, my body, my interests. Bless and help me in my necessities, and grant me what I now desire. Listen with compassion to my prayers and I will bless your Holy Name every day.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

tisdag 23 december 2014

O Emmanuel (December 23)
O Immanuel, vår Konung med den nya lagen, du Frälsare som folken längtat efter: kom och fräls oss, Herre vår Gud.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 8

Together with the cross, I see on your breast, o Child Jesus, a little golden heart. It is the image of your heart, which is truly golden on account of its infinite tenderness. You are the true friend, that generously gives himself, even immolates himself, for the one he loves. Continue to pour out on me, o Jesus, the enthusiasm, which your love inspires and teach me to respond always to your great love.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

måndag 22 december 2014

O Rex Gentium (December 22)
O jordens Konung, du folkens längtan, du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan som du danat av jorden.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 7

On your breast, Child Jesus, shines a Cross. It is the standard of our redemption. I also, o Divine Saviour, have my cross, that, although light, very often weighs me down. Help me to bear it and may the carrying of it be fruitful. You well know how weak and worthless I am.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

söndag 21 december 2014

O Oriens (December 21)

O Soluppgång, du avglans av Guds härlighet, du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret eller i dödens skugga.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 6

O most lovable Child, in contemplating you as you sustain the world, my heart fills with joy. Among the innumerable beings that you sustain I also am one. You look on me, uphold me at every instant and guard me as your own. Look after, o Jesus, this humble being and help it in its many necessities.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

lördag 20 december 2014

O Clavis David (December 20)
O Davids nyckel, du spiran i Israels hus, du öppnar och ingen kan tillsluta, du tillsluter och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 5

I gaze upon you, o most sweet Redeemer, dressed in a mantle of purple. It is your royal attire. How it speaks to me of blood! That Blood which you have shed solely on my account. Grant, o Child Jesus, that I may respond to your great sacrifice and not refuse, when you offer me some difficulty, to suffer with you and for you.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey,
than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

fredag 19 december 2014

O Radix Jesse (December 19)
O Jesse telning, du som står som ett banér för folken, inför dig tiger konungar i förundran, dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 4

O Child Jesus, whose forehead is adorned with a crown, I accept you as my absolute sovereign. I do not wish to serve any longer the evil one, my passions or sin. Reign, o Jesus, over this poor heart and make it all yours for ever.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good. Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

torsdag 18 december 2014

O Adonai (December 18)
O Adonai, Gud som leder Israel, du uppenbarade dig i den brinnande busken och gav din lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 3

Holy Child Jesus, in gazing upon your countenance, from which comes the most beautiful of smiles, I feel myself filled with a lively trust. Yes, I hope for all from your goodness. Shed, o Jesus, on me and on those dear to me your smile of grace and I will praise your infinite mercy.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

onsdag 17 december 2014

O Sapientia (December 17)
O eviga Vishet, du som har utgått ur den Högstes mun, du når från världens ena ända till den andra och styr allt med ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 2

O Splendour of the heavenly Father, in whose face shines the light of the divinity, I adore you profoundly, and I confess you as the true Son of the living God. I offer you, o Lord, the humble homage of all my being. Grant that I may never separate myself from you, my highest good.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.
Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

tisdag 16 december 2014

I dag...

...börjar novenan inför julen:

Dag 1, novena till Jesusbarnet av Prag

O Sweet Child Jesus, here at your feet is a soul that, conscious of its nothingness, turns to you, who are all. I have so much need of your help. Look on me, o Jesus, with love, and since you are all powerful, help me in my poverty.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.

Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer


O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.


lördag 13 december 2014

Öppenhet

I Luciamorgon i morse sjöngs en sång från Syrien, där en del av texten översatts till svenska och en del var på arabiska. Det har tydligen väckt ilska hos en del svenskar.

Jag har följande att säga om detta (förutom att sången är underbart vacker och en hyllning till Guds Moder):

Bara för att jag älskar min egen kultur, betyder det inte att jag är sluten för skönheten i andra kulturer. Tvärtom, ju mer förankrad man är i sin egen kultur, desto mer kan man ta till sig, och acceptera, andras sätt att leva. De andras kultur är inte ett hot mot den svenska.

Jag önskar att svenskarna kunde ta till sig den kärlek till Guds Moder som de kristna i Mellanöstern har...

Här finns sången på arabiska. Lyssna och njut!

Uppdatering:

Det som kören sjöng på svenska var detta:

Maria, namnet ditt vill vi besjunga,
Jesu Moder,
Moder, stjärneljus, vänd ditt ansikte till oss.
Bed du Sonen lysa väg:
ögats, för att vi skall se,
örats, för att vi skall höra,
sinnets, för att ödmjukt be,
ödmjukt be.

Maria, namnet ditt vill vi besjunga,
o milda, bliv oss när.

fredag 12 december 2014

Marco Antonio Solís - Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2013

Jungfrun av Guadalupe

I dag firas Vår Fru av Guadalupe. För mig är denna Mariauppenbarelse mycket viktig. När jag var 14 år och nyss börjat tro på Gud läste jag en dag en artikel Det Bästa om Vår Fru av Guadalupe. Jag hade ingen aning om att Guds Moder var vår Moder också, så artikeln var en riktig nyhet för mig, en glädjande nyhet som fyllde ett behov hos mig. Jag insåg rätt snart att jag inte hörde hemma i svk och lämnade den när jag var 15.

Jag gick till biblioteket och började bläddra i alla böcker som fanns under avdelning C (religion) och insåg snabbt att det enda som verkade vettigt var det som handlade om Katolska Kyrkan. I Storfors fanns ingen kyrka, men när jag var 18 flyttade jag till Stockholm och började gå i mässan. Jag insåg var jag hörde hemma och den 10 maj 1988 blev jag upptagen i Kyrkans fulla gemenskap. (Det här är den korta versionen.) Underskatta aldrig små ting! En artikel i en tidskrift kan leda till mycket!

Så i dag gläder jag mig extra mycket över min Moder och tackar henne för att hon tog mig vid handen och ledde mig dit där hennes Son finns. Hon ledde mig till altaret och tabernaklet, till den Sanna Närvaron av den Ende, Sanne och Levande Guden. Hon leder mig alltjämt närmare dag för dag...
torsdag 11 december 2014

Jungfrun klockan 12 av Paul Claudel

Klockan är tolv och kyrkan är öppen. Jag är ledig.
Guds Moder, om ingenting har jag att be dig.

Har intet att begära. Ingenting att ge dig.
Jag kommer, Moder, bara för att se dig.

Se dig - i glädjetårar därför att jag tror
jag är din son och det är här du bor.

Bara ett ögonblick när allt står stilla klockan tolv
gå fram till dig, Maria, på ditt golv.

Ingenting säga, bara se på dina anletsdrag
och låta hjärtat sjunga efter sitt behag,

ingenting säga, bara sjunga för att det i hjärtat spränger,
som trasten genomför sin strof med plötsliga refränger.

För att du är obefläckad, för att du ser vacker ut,
kvinnan som i Nåden blivit återställd till slut,

varelsen i sin första ära och i äntlig blomutslagning
sådan hon utgick ur Guds skaparhänder i en dagning.

Orörd för att du burit Jesus Kristus i din kropp,
han som är sanningen i din famn, den enda frukten och vårt enda hopp.

För att du är det forna Edens glömda ljuvlighet, en kvinna,
vars åsyn hugger till i hjärtat och får tårarna att rinna,

för att klockan slog tolv slag,
för att vi har denna dag idag,
bara för att du är Maria, bara för att du finns till
i evighet och här och nu,
o Jesu Moder, lovad vare du!

måndag 8 december 2014

Jungfru, genom välsignelsen av dig välsignas hela skapelsen

Ur en bön av Anselm av Canterbury

Himlen, stjärnorna, jorden, floderna, dagen, natten och allt som är underkastat människan eller är till nytta för henne lyckönskar sig till att genom dig ha återfått sin förlorade värdighet, du vår Fru. Det är som om det genom dig har väckts till liv och fått en ny och outsäglig nåd. Allt var liksom dött, när det hade gått miste om sin medfödda värdighet att tjäna dem som prisade Gud, att stå till tjänst vid deras förvaltarskap, till vilket de var skapade. När dessa började tjäna avgudarna, för vilka de inte var skapade, då överväldigades och missfärgades också skapelsen av förtryck och slaveri. Men nu gläder den sig som över sin uppståndelse, när den åter får göra tjänst hos dem som tjänar Gud och vara dem till nytta och förnöjelse.

Skapelsen brast ut i jubel över sin sin nya och ovärderliga nådegåva, när den kände att Gud själv, dess Skapare, inte blott osynligt härskade över den, utan den fick också se honom synligt helga och bruka den. Dessa väldiga gåvor kom genom den välsignade frukten i den välsignade Marias välsignade moderliv.

Också de som fanns i dödsriket gläder sig över sin befrielse genom nådens fullhet hos dig. De som fanns där uppe över världen gläder sig över att deras antal blivit återställt. Genom din ärorika jungfrudoms ärorike Son jublar alla de rättfärdiga, som hade lämnat världen före hans livgivande död. De jublar över att deras bojor sprängts, och änglarna gläder sig över att deras till hälften ödelagda stad nu har byggts upp igen.

Du kvinna, full, ja överfull av nåd, det är med din överflödande fullhet som hela skapelsen bestänkes och får liv på nytt! Du välsignade, ja högt välsignade jungfru, genom din välsignelse välsignas hela naturen! Skaparen har inte blott skapat sin skapelse. Än mer, Skaparen har framgått ur skapelsen.

Gud föder sin Son och jämlike ur sitt hjärta och älskar honom som sig själv. Han ger honom åt Maria, och han låter honom framgå ur Maria, inte som en annan son, utan som en och densamme, för att denne i en och samma person skulle vara Guds och Marias gemensamme Son. Hela naturen är skapad av Gud, och Gud är född av Maria. Gud har skapat allt, och Maria har fött Gud. Gud, som frambringat allt, ville själv framgå ur Maria. Så återskapade han allt han hade skapat. Han som kunde skapa allt ur intet, han ville inte återskapa det utan Maria, när det hade fördärvats.

Gud är alltså Fader till allt skapat, Maria är moder till allt återskapat. Gud är Fader till alltets tillblivelse, Maria är moder till alltets återställelse. Gud födde honom genom vilken allt har blivit till; Maria födde honom genom vilken allt har blivit frälst. Gud födde honom utan vilken inget finns till; Maria födde honom, utan vilken inget är gott.

Ja, Herren är sannerligen med dig, du som av Herren fått en sådan ställning att hela skapelsen tillsammans med honom har så mycket att tacka dig för!


torsdag 4 december 2014

Biskop Anders om advent

På stiftets hemsida finns biskop Anders betraktelse inför advent. Som alltid är det som kommer från hans penna värt att läsa.

tisdag 2 december 2014

Eukaristin - offer och sakrament

Ur en skrift om det andliga livet av Pierre de Bérulle:

"Jesus Kristus är Guds gåva till människorna och människornas gåva till Gud.

Han är Guds gåva till människorna: han lägger sig i människornas händer genom kraften av sitt ord, för att så tas emot av människorna. O vilken gåva, Guds gåva, en gåva från Gud som ger sig själv: Om du visste vad Gud har att ge (Joh 4:10) säger han till den samariska kvinnan.

Genom hans människoblivande är hans liv och hans förtjänster ännu inte vunna, genom hans barndom är hans vuxna livs förtjänster ännu inte vunna, genom hans liv är hans döds förtjänster ännu inte förvärvade, genom sin död har han ännu inte den värdighet, den makt och de rikedomar som hans nya liv innebär, genom sin uppståndelse och himmelsfärd tycks han ha dragit sig tillbaka till Gud och avlägsnat sig från människorna, och så är det verkligen. Men i eukaristin ges han till människorna utan varje inskränkning: hans återvändande till Gud, hans bortgång från detta livet, hans överflödande nya liv och hans majestät är där gåvan. Där ges fullheten av allt vad han är och gjort, fullheten av alla hans mysterier, såsom liv och såsom näring för det eviga livet.

Jesus Kristus är människornas gåva till Gud, liksom han är Guds gåva till människorna. Såsom sakrament är han det ena, och såsom offer det andra. Tidigare offrade man till Gud jordens frukter, de som var givna till oss; nu offrar vi till Gud en Guds egen frukt, en frukt vuxen i hans eget sköter, en frukt som Marias jungfruliga jord, bevattnad av den Allrahögstes kraft, burit. Av det skälet kallas den av profeten Jesaja för en jordens frukt och samtidigt för ett Guds rotskott. På den dagen skall ett Herrens rotskott växa upp med prakt och härlighet, och en väldig frukt ur jorden (Jes 4:2).

Denna förunderliga och tillbedjansvärda frukt, denna milda och ljuvliga frukt är lagd i våra händer såsom förhärligad och i sin prakt, och såsom sådan frambär vi den till Gud. Då vi tänker på vårt eget armod och på Guds oändlighet, tvingas vi tillstå att vi varken kan tänka eller tala eller älska på ett efter Gud avpassat sätt och inte har någonting som svarar mot hans storhet och majestät. Men det har behagat honom att ge oss sin Son, som är hans Ord och hans tal.

Liksom denne Guds Son och denne Jesus genom hans Faders godhet är helt och hållet vår, så företräder han också oss i alla våra plikter mot Gud. Genom Jesus Kristus är det som vi lyfter upp oss själva till Gud, som vi tillbeder Gud, som vi lovar Gud, som vi välsignar och tackar Gud, som vi åkallar Gud, 'genom Kristus vår Herre' som Kyrkan alltid säger då hon samtalar med Gud. Och liksom Jesus uppfyller alla våra behov och är soningen för våra synder, såsom den högt älskade lärjungen säger oss (jfr 1 Joh 2:2), så är han också vår tanke, vår tacksägelse - vår eucharistia - och vår kärlek till Gud, och Gud mottar dessa våra pliktuppfyllelser som om de vore ett med hans Son, en kropp och en ande med honom (jfr Ef4:4). Vi frambär till Fadern hans ende Son, hans gärningar och hans tankar, och inte Adams barns gärningar och tankar, såsom något för sig."

söndag 30 november 2014

Advent

Första söndagen i underbara advent! En tid av glädjefylld väntan. Väntan på Honom som ska komma tillbaka en dag, men som i dag, just nu, kan födas i din själ. Maria födde Jesus i köttet. Vi får föda Honom i våra själar och bli Honom lika, gradvis förvandlas dag för dag.


lördag 29 november 2014

Fällor för den fromme

Hittade på Facebook en länk till en mycket bra artikel på den katolska sajten aleteia.org. Artikeln handlar om de sätt varpå djävulen försöker lura den fromme att gå fel. Läs den! Den finns här.

Hur ska man då undvika den ondes fällor? Ödmjukhet och lydnad för Kyrkans auktoritet är nycklar. Likaså äkta lyhördhet för den Helige Ande. Det är nog tämligen vanligt att man, när man tror att man hör Andens röst, egentligen bara hör sin egen...

Man ska alltid pröva det man tror sig höra mot Kyrkans lära, för Anden skulle aldrig ge en ingivelse som leder bort från den Kyrka som Vår Herre själv grundat.

Det är så lätt att bli lurad av den onde. Låt dig inte luras! Håll dig fast i Moder Kyrkans kjortelfåll!

torsdag 27 november 2014

27 november 1830...

...på nr 140, Rue du Bac i Paris fick syster Catherine Labouré återigen se Guds Moder. Denna gång fick hon uppdraget att låta prägla en medaljong som de troende skulle bära kring halsen med förtroende för Guds Moder. Runt medaljongen finns denna enkla bön:

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till dig.

Miljontals medaljonger har präglats sedan dess. Otaliga under har skett. Men de största undren är ateister/agnostiker som kommer till tro och syndare som omvänder sig och kristna som kommer hem.

Moder Teresa delade ut tusentals medaljonger. Jag följer i hennes fotspår och delar också ut medaljonger. Jag har förtroende för Guds Moders hjälp och beskydd och hennes vilja att leda oss allt närmare Jesus.

Moderskärleken förmår allt!


söndag 23 november 2014

Kristus Konungen

                       Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

     

torsdag 20 november 2014

Den Mirakulösa Medaljongen

Otaliga katoliker bär den Mirakulösa Medaljongen och ber den enkla bön som hör till:

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig!

Otaliga är de omvändelser och mirakler som denna medaljong lett till.

Guds Faderskärlek är underbar som kommit på något så fantastiskt som moderskärleken! 

Lovad vare Du, min Gud, för Marias moderskärlek!

Lovad vare Du för alla medel Du tar till för att föra Dina förlorade barn hem!

tisdag 18 november 2014

Att se med hjärtats ögon

Vissa kristna kan inte acceptera Marias roll i frälsningen. De anser att om man lyfter fram henne skymmer man Jesus.

Hon skymmer aldrig Jesus. Hon vill tvärtom hjälpa oss närmare Honom. Ingen känner Honom så bra som hon. Ingen vet så väl vad Han tycker om.

När man närmar sig Maria ska man göra det med hjärtat. Man förstår henne bäst då. Det är lätt att förstå den katolska tron om Maria när man förstår att hon var den som Jesus älskade mest. Hon är Hans mamma. Hon födde Honom, närde Honom vid sitt bröst, bytte blöjor på Honom, lärde Honom att gå och tala. Hon lärde Honom om den Himmelske Fadern. Hon lärde Honom om judiska traditioner och seder. Hon lärde Honom att be.

Eftersom Jesus var Gud från begynnelsen (född av Fadern före all tid, som den nicenska trosbekännelsen säger) valde Han ut henne att bli Hans Mor. Han förberedde henne för uppgiften. Av kärlek bevarade Han henne fri från arvssynden.

Hjärtats ögon ska se Maria. Då förstår vi henne bäst...


söndag 16 november 2014

Söndag, Herrens dag

Söndagen är Herrens dag, den dag då Han uppstod från de döda. Från kristendomens begynnelse har söndagen varit den dag då de kristna kommit samman och firat mässan. På en söndag kom Johannes i hänryckning och såg sina syner som han skrev ner i Uppenbarelseboken (1:10) Han ser den himmelska gudstjänsten (mässan) (Upp 4) och dörren som var öppen mot himlen. Dörren som står öppen mot himlen, vet du var den finns? I närmaste katolska kyrka. Det som sker i den himmelska liturgin är detsamma som sker i den katolska mässan (Läs gärna Scott Hahns bok Lammets måltid).

När vi är i mässan är vi i den heliga liturgi som firas i himlen.

Inget viktigare sker på jorden än den katolska mässan.

Och vi är inbjudna att vara med.

Kom du också! Låt oss tillsammans tillbedja och nedfalla!

Gud kommer ner på altaret. Herren Jesus låter Sig ses, tillbedjas och ätas.

Varför stannar du utanför?

Du är inte katolik? Ja, men kom ändå! Du kan se och tillbedja, även om du inte kan äta.

Det Offrade Lammet väntar.

Kom!

torsdag 13 november 2014

Ulf Ekman om sin konversion

I Sändaren finns en fin artikel om Ulf Ekman. Rubriken är underbar: "Ulf Ekman fann sin frihet". Ja, jag har också funnit min andliga frihet i Katolska Kyrkan.

Kyrkan ska tolka Skriften, inte Skriften bestämma Kyrkan

Tycker det är... intressant och beklämmande... hur somliga vänder och vrider på Skriftens ord för att bevisa att Katolska Kyrkan har fel.

Speciellt med tanke på hur Skriften själv bekräftar att Kyrkan är sanningens pelare och grundval (1 Tim 3:15) och Jesus gav nyckelmakten till Petrus och lovade att dödsrikets portar aldrig skulle få makt över Kyrkan (Matt 16:18). Han sa inte ett ljud om sola Scriptura. Nej, Han sa inte ett ljud om Bibeln överhuvudtaget. För Bibeln, som vi har den idag, fanns inte då. Den sammanställdes flera hundra år senare. Av Katolska Kyrkan.

Om Bibeln var menad att vara vår tros enda utgångspunkt borde inte Jesus ha sagt något om det..?

Felaktiga utgångspunkter leder till felaktiga slutsatser. Kyrkan ska tolka Skriften, inte Skriften bestämma Kyrkan.


tisdag 11 november 2014

Låt oss göra bot

Ur Andra Clemensbrevet (st Clemens dog år 101)

"Låt oss göra bot medan vi är på jorden. Ty vi är lera i mästarens hand. Det är som när krukmakaren har gjort ett föremål och det har misslyckats eller gått sönder under hans händer, så formar han om det; men om han redan satt in det i ugnen, så kan han inte mer göra något åt det. På samma sätt må också vi, så länge som vi är i världen, göra bot av allt hjärta för det onda som vi gjort i vår kropp, så att vi kan räddas av Herren medan vi har tillfälle till bot. Ty sedan vi gått ut ur världen kan vi inte längre där bekänna synden eller göra bot. Därför, bröder, om vi gör Faderns vilja, bevarar köttet rent och håller Herrens bud, så skall vi få evigt liv. Ty Herren säger i evangeliet: Om ni inte tar vara på det som är smått, vem vill då ger er det som är stort? Ty jag säger er att den som är trogen i det minsta är också trogen i mycket (jfr Luk 16:10-12).  Han menar alltså detta: Bevara denna kropp ren och sigillet obefläckat, för att ni skall få ta emot det eviga livet.

Och ingen av er må säga att denna kropp inte döms eller står upp. Ni skall veta: var blev ni frälsta, var fick ni er syn annat än när ni befann er i denna kropp? Vi måste alltså vara rädda om kroppen som ett Guds tempel. Ty på samma sätt som ni har blivit kallade i kroppen skall ni också träda fram i kroppen. Om Kristus, Herren som har frälst oss, först var en ande men ändå blev kropp och på så sätt kallade oss, så skall vi också i denna kropp få taga emot lönen.

Låt oss alltså älska varandra, så att vi alla kan komma in i Guds rike. Så länge som vi har möjlighet att bli helade må vi överlämna oss åt Gud, som helar, och ge honom ersättning. Hurudan? Att göra bot av rent hjärta. Ty han känner allt i förväg och vet vad som finns i våra hjärtan. Låt oss alltså ge honom ära, inte bara med munnen utan också av hjärtat, så att han kan ta emot oss som barn. Ty Herren sade också: Dessa som gör min Faders vilja är mina bröder (jfr Matt 12:50)."

söndag 9 november 2014

Lateranbasilikans invigning

Den 9 november firar Kyrkan Lateranbasilikans invigning. Varför firar alla katoliker i hela världen en romersk kyrkas invigningsdag? Lateranbasilikan är domkyrka för Roms biskop, dvs påven. Den invigdes år 324. Ja, du läste rätt. År 324. 

När alla katoliker firar denna kyrkas invigning firar vi Kyrkans enhet kring påven. Roms biskop är Kristi ställföreträdare och Kyrkans synliga huvud. När Jesus gav nyckelmakten till Petrus (Matt 16:18-19) instiftade Han påveämbetet och vår nuvarande påve Franciskus är nr 266 i raden, om jag inte missminner mig. Påveämbetet garanterar att Kyrkans tro bevaras oförändrad, att det Jesus gav och lärde oss inte förändras. Läroämbetet är en gåva till oss. 

(Se bara hur det gått för de kyrkor som inte har ett läroämbete... Det lär ska finnas uppemot 40 000 protestantiska kyrkor av olika slag. Och alla läser de bara Bibeln som är så tydlig att den tolkar sig själv... Nej, just det. De har ju sinsemellan olika tolkningar... Förstår inte detta alls. Och kan inte heller acceptera den protestantiska synen på Sola Scriptura. Beklagar om detta gör dig ledsen, men det är faktum...)

I dag ber jag en extra bön för min älskade påve Franciskus och för min Kyrka. 

Lateranbasilikan

lördag 8 november 2014

Tvivla inte, utan TRO

Läser i Dagen att jesuiten och författaren Gerard W Hughes har avlidit. Må han vila i frid.

I artikeln står följande: "Genom att uttala sitt eget ifrågasättande tillät han andra att ifrågasätta Guds roll i sina liv och i världen, kommenterar jesuitbrodern fader Dermot Preston i ett eftermäle på katolska veckotidningen The Tablets webbsida."

Det här är något jag aldrig förstått. Är tvivel något bra? Är det bra att ifrågasätta Guds roll i mitt liv?

Nej. Jag tror att TRO är bra, att FÖRTRÖSTAN är bra, att ÖVERLÅTELSE ÅT GUDS FÖRSYN är bra. Jag tror det är bra med präster som leder människor djupare in i tro och överlåtelse. Jag tror det är bra med präster vars tro bär. Präster som är föredömen för troende människor.

Herre Jesus Kristus, jag tror på Dig, jag älskar Dig, jag hoppas på Dig. Låt tvivel vara långt från mig. Led alla människor närmare Dig genom heliga präster med stark tro. Som Padre Pio, som Jean-Marie Vianney. Som broder Wilfrid.


Alla ni heliga präster med stark tro som nu är i himlen: be för människorna! Be för dem med svag tro. Be för de tvivlande. Be om tro. Be om förtröstan. Be om fler heliga präster!

lördag 1 november 2014

"Helig och from var hans omtanke"

I dag firar Kyrkan alla helgons dag. Vi firar alla som är i himmelen, speciellt de som Kyrkan inte kanoniserat och som vi kanske inte känner till namnet på. Gud känner dem och de känner oss. I himlen, där de ser Guds Ansikte, ber de för oss här på jorden. Solidariteten inom Kyrkan tar inte slut när någon dör. Gemenskapen fortsätter.

I morgon är det alla själars dag. Vi ber att skaran i himlen ska bli fulltalig genom att alla 'slipper ut ur' skärselden, dvs att de snabbt blir renade så att de kan komma till himlen och ansluta sig till helgonens skara. En av de underbara sakerna med skärselden är att vi kan be för dem som är där och de kan be för oss. De kan inte be för sig själva, såsom vi kan här på jorden, men de kan ändå be för oss. Vi firar mässan för dem och vi går till kyrkogården och ber för dem. Var står det att vi ska frambära offer för dem? I Bibeln. (2 Mack 12:38-45) Många protestanter har aldrig läst detta, eftersom det står i den delen av Bibeln som togs bort av Luther och co, men det har alltid funnits med i katolska Biblar.

(Det är lätt att få det till att det vissa saker i Kyrkans tro är 'katolska tillägg', eftersom de delarna i Bibeln där det står togs bort... Så kan man ju också få rätt... Det vi inte tycker om tar vi bort. Att älska Bibeln så mycket att man gör sig till dess redaktör... Hmmm...)

Den segrande Kyrkan i himlen, de lidande Kyrkan i skärselden och den kämpande Kyrkan på jorden är en enda helig, katolsk och apostolisk Kyrka.

Tid och rum, liv och död kan inte skilja oss från varandra och från den Herre vi alla tjänar och tillber.

Herre, tack för alla Dina helgon! Gör skaran inför Din Tron fullständig!

måndag 27 oktober 2014

O Maria,..

...avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig!

Jag bär din medaljong runt halsen, Moder. Jag är din...Må han vila i frid

Fick i går veta att vår tidigare kaplan pater Josef Benczik SJ avled i München i torsdags. Han var en mycket god präst som lämnar ljusa minnen av godhet och kärlek hos mig. Må han vila i frid och njuta av sin eviga belöning, han den gode och trogne tjänaren.

onsdag 22 oktober 2014

Helige Johannes Paulus II

I dag firar Kyrkan den helige påven Johannes Paulus II. Det var ett oförglömligt ögonblick för mig när jag fick kyssa hans hand när han var i Stockholm 1989. Jag har kysst ett helgons hand! Oavsett hur många påvar som följer innan jag dör, kommer han alltid att vara MIN påve. Utan tvekan. Jag älskade papa Benny. Jag älskar Franciskus. Men Johannes Paulus II. Han är i en särklass.


Detta foto tog jag utanför katolska domkyrkan på Söder juni 1989

Johannes Paulus II:s reliker i Peterskyrkan efter saligförklaringsmässan. Jag var där! 

tisdag 21 oktober 2014

Sr Cristina

Så här får man en 'ful' sång att bli vacker! Sr Cristina sjunger av hjärtat till Jesus.

Lovad vare Gud för nunnor!

onsdag 15 oktober 2014

Barndop: bibliskt och apostoliskt

Läs här! 

Barmhärtighet

Hittade en intressant och bra artikel (på engelska) med tanke på Synoden som pågår just nu. Den finns här.

Slutklämmen är bäst. Chill. Ta det lugnt. Inget kommer att förändras i Kyrkans lära. Inte en enda dogm kommer att förändras. Inte ett enda sakrament. Jesu löfte till Kyrkan kvarstår. Den Helige Ande fortsätter att leda Kyrkan. Inget är förlorat. Inget är förändrat. Fokus ligger fortfarande på Guds stora, ja alltför stora, Kärlek till Sina barn.

Chill... Förtrösta på Honom!

Vad vi vill ha


torsdag 9 oktober 2014

Dagens helgon...

...är den heliga Ingrid av Skänninge. Här finns mer om henne.

Heliga Ingrid, be för Sverige!


tisdag 7 oktober 2014

Sann och falsk ödmjukhet

Funderar över vad som utmärker sann och falsk ödmjukhet. Den falska ödmjukheten säger: jag är usel, jag är inte värdig, jag är den värste av alla, ingen tycker om mig, men egentligen menar man inte det. Egentligen tänker man: men jag är ju rätt så bra ändå, fast ingen tycker om mig. Den sanna ödmjukheten (det bästa exemplet är Guds Moder Maria) säger: i mig själv är jag ingenting, men Herren gör stora ting med mig och Heligt är Hans Namn (Luk 1:46-55).

Av en Facebookvän från Argentina fick jag följande länkar: nr 1, nr 2 och nr 3. Här finns matnyttigt att fundera vidare över.... (Länk nr 2 är dock på spanska)

lördag 4 oktober 2014

fredag 3 oktober 2014

torsdag 2 oktober 2014

Skyddsängeln

I dag firar Kyrkan skyddsänglarnas dag. Alla har vi en egen ängel, som beskyddar och leder oss. Änglarna ser alltid Guds ansikte och en dag ska vi, förhoppningsvis!, tillbe Gud tillsammans med vår skyddsängel i himlen.

Vi vet inte vår ängels namn. Det kan vi inte få veta på denna sida döden heller. Men en dag får vi veta vem vår vän är.

Vi kan prata med vår ängel och om vi är tysta och lyssnar kan vi höra ängelns maningar i vårt hjärta.

Vi kan be med följande ord:

Guds ängel som är min beskyddare, upplys, försvara, styr och vägled mig, som har blivit anbefalld åt dig av Gud Faderns kärlek. Amen.

Vi vet inte heller hur dessa andar ser ut. Men de brukar traditionellt avbildas så här ungefär. Det finns en massa om änglar på nätet, men det ska man nog vara försiktig med. Det är bättre att hålla sig till det som Kyrkan lär. I Katekesen står om änglar här och här.onsdag 1 oktober 2014

Tydligt budskap!

Det är oktober, kära katoliker och andra av god vilja, och det är tydligt vad vår helige fader tycker vi ska göra! Låt oss följa hans uppmaning! :)Min älskade lilla Thérèse!

Jag kan inte med ord beskriva vad hon betyder för mig! Hon är min syster, min lärarinna, min förebild, min förebedjerska, min tröst, mitt hopp....

Hon har lärt mig att inget är förgäves, att allt lidande har en mening, att inte ge upp, att förtrösta på Kärleken (den gudomliga, inte den mänskliga...), att mina små ansträngningar i Guds Händer kan få stora resultat som jag inte behöver se.

Tack, Gud, för denna lilla jänta som är ett av de största helgonen någonsin! Tack för att hon upptäckte den lilla vägen av förtröstan och kärlek! Tack för att hon blev utnämnd till kyrkolärare av den helige Johannes Paulus II!

Här finns mer om henne och här finns en film (på franska med engelsk text).


tisdag 30 september 2014

Relik stulen!

I går kväll stals en relik av den heliga Birgitta från sta Eugenia i Stockholm. Det står om det i kvällstidningarna på nätet.

Herre, förbarma Dig! Påverka tjuvarnas hjärta, så att de lämnar tillbaka den!

lördag 27 september 2014

Salve Mater Misericordiae
Den här underbara medeltida sången kommer från Karmels tradition och fanns med i gamla Cecilia men tyvärr inte den nya.


Maria kallas här Mater Spei, hoppets Moder. Vem är vårt hopp? Jesus
Maria kallas här Mater Gratiae, Nådens Moder. Vem är Nåden? Jesus
Maria kallas här Mater plena sanctae letitiae, Moder fylld av helig glädje. Vem är vår glädje? Jesus

Allt vi säger om Maria säger något om Jesus.

I Katekesen står: "Det som den katolska tron tror om Maria har sin grund i det hon tror om Kristus, men det hon lär om Maria kastar i sin tur ljus över det som hon tror om Kristus." (nr 487)

Jag önskar dig en dag fylld av Hopp, Nåd och Helig Glädje, dvs jag önskar dig en dag fylld av Jesus och Maria!

Bönen

Vad är bön och varför ska man be ständigt, som Paulus säger (1 Thess 5:17) och hur ska man göra för att be ständigt?

Bön är en kärleksrelation. Det handlar inte i första hand om de ord vi säger till Gud. Bön är att vara tillsammans med Gud som vi vet älskar oss. Om vi inte vet det av egen erfarenhet än, så vet vi det för att det står i Bibeln (1 Joh 4:10). Han vill att vi ska älska Honom tillbaka. Han ber Petrus bekräfta sin kärlek (Joh 21:15-19). Samma fråga ställer Han till oss: 'Älskar du Mig?'  I den trogna, uthålliga bönen bekräftar vi att vi älskar Honom och att vi vill följa Honom till slutet.

Bön är något som pågår ständigt. Det finns hela tiden runt om i världen en kedja av bedjande människor och bönen pågår också i Gud. Paulus säger att vi inte vet hur vår bön bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord (Rom 8:26-27). Vi får ansluta oss till den pågående bönen, som man ansluter en elektrisk apparat till eluttaget. Bönen är inte mitt 'problem', bönen är min kraftkälla.

Sinar orden för dig i bönen? Bra! För bön är inte i första hand att tala till Gud. Bön är att lyssna till Gud. Satt Maria i Betania och talade till Jesus? Nej, hon lyssnade till Jesus. Och Jesus säger att hon valt den bästa delen (Luk 10:38-32).

Får du inte ut något av bönen? Bra! Då har du chansen att visa Vår Herre att du menar allvar med att följa Honom på Korsets väg. Då har du chansen att visa att du inte är kristen för att få något, utan för att du vill ge (Apg 20:35).

Många kämpar med bönen, när den är menad att vara en vila och en kraftkälla. Bönen är inte avsedd att förändra Gud. Nej, den ska förändra den som ber. I bönen lär man sig vad som behagar Gud (Rom 12:1-2). I bönen är man nära Hans Heliga Hjärta, som Johannes som vilade vid Jesu bröst. I bönen förändras man, helgas, görs till ljus och salt, får man kraft att göra de goda gärningar Fadern förväntar av oss (Ef2:10).

Be ständigt. Tröttna inte. Be med Psaltarens ord, inte dina egna. Be Rosenkransen. Be med änglar och helgon som sällskap. Be med Kyrkans ord i Tidegärden (Tidegärden består till allra största delen av Bibelord, men Bibeln är ju Kyrkans bok). Men framför allt: låt tystnaden fylla dig, så att du kan höra Guds röst som till talar till dig Ord av Ljus och Liv...

fredag 26 september 2014

För att bättre förstå vad som händer i mässan

Fick en länk till en tecknad film i dag. Den handlar om vår katolska mässa och vad som händer i den. Dessutom om bikten. Och änglar. Och demoner.

Se den! Finns här!


Om pater Ingmar OSB

Dagen har en fin artikel om pater Ingmar Svantesson OSB. Det är mycket om klosterfolk i media nu! Härligt! :)

Landgång hos nunnorna i Vadstena

Om ni har en mörk och dyster bild av nunnor och är öppna för att få era fördomar krossade, eller om ni, som jag, älskar nunnor, ska ni se senaste avsnittet av Landgång. Anne Lundberg besöker birgittasystrarna i Vadstena. Underbart program som garanterat ger er ett leende på läpparna!

Finns kvar på SvtPlay 30 dagar, tror jag och kan ses här.

Enjoy! :)

torsdag 25 september 2014

Anpassa er inte efter denna världen...

...utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, står det i Skriften (Rom 12:2).

En kristen är en motvallskärring, en som går mot strömmen, kämpar emot när världen går i fel riktning. En som inte hänger med i världens snabba ryck.

Funderar över detta eftersom jag läste på nätet om politiseringen av en viss, till medlemsantalet stor, kyrka som finns i Sverige...

Inte anpassa. Gå före. Visa var den smala vägen går. Kräva lite ansträngning. Komma ihåg att den här världen är snabbt övergående och att evigheten väntar och är just evig...

Faktiskt titta lite bakåt och se vad som var bra där.

En sådan Kyrka tillhör jag. Det tycker jag om.

Kalla mig gärna arrogant. Kalla mig gärna provocerande. Kalla mig gärna... vad du vill. Det betyder i det långa loppet ingenting. Bara Herrens dom är evig. Och jag tror att Han har grundat en enda Kyrka. Som alla som tror på Honom borde tillhöra fullt ut och inte bara till hälften.

"It doesn't matter what they call you, as long as they don't call you pidgeon pie and eat you up". (citat ur Brideshead revisited av Evelyn Waugh).


tisdag 23 september 2014

Dagens evangelium...

...är hämtat från Luk 8:19-21.

Texten lyder:

Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sade till honom: 'Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig.' Men han svarade: 'Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.'

Det är en av de texter som protestanter/frikyrkliga brukar plocka fram för att visa att Maria minsann inte är något särskilt och att Jesus tar avstånd från henne. Så ser inte jag den här texten. Den här texten handlar inte om Maria utan om oss. Den upphöjer oss kristna (vi som hör Guds ord och handlar efter det) till samma status som Jesu släktingar. Vi tillhör också Guds familj. Vad är Guds familj? Jo, Kyrkan. Jesu familj är inte bara Hans mor och Hans fosterbröder och -systrar, utan alla som hör Guds ord och handlar efter det.

Vad är Guds ord? Man brukar kalla Bibeln för Guds ord, men själva Bibeln säger att Ordet är Jesus. Den som hör Jesu röst och handlar i enlighet med det han eller hon hör är en del av Guds familj. Först kommer hörandet, därefter kommer handlandet. Tro leder till goda gärningar  som Gud förväntar Sig av oss (Ef 2:10). Och vi ska dömas efter våra gärningar (Matt 25:31-46).

Maria. Kyrkan. Goda gärningar som ett utlopp av Tron. Lydnaden.

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

måndag 22 september 2014

Den som missar en mässa...

...missar en massa, sägs det. I går missade jag mässan, för jag var hos min syster i en stad där det inte finns en kyrka. Det känns i dag att jag missade mässan... Det är en känsla av saknad, av att ha gått miste om något viktigt. Tyvärr har vi inga vardagsmässor denna vecka. Jag får försöka klara mig ända till nästa söndag med hjälp av andlig kommunion... Be för mig!

Andlig kommunion består i att man ber, t.ex. med dessa ord:

Jesus, min Herre, då jag nu inte kan ta emot Dig i den heliga Kommunionen, kom till mitt hjärta andligen och gör det till Ditt för evigt!

Every saint has a past...

Även helgonen har varit barn! Titta här!onsdag 17 september 2014

Jungfrun klockan tolv (Paul Claudel)

Klockan är tolv och kyrkan är öppen. Jag är ledig.
Guds Moder, om ingenting har jag att be dig.

Har intet att begära. Ingenting att ge dig.
Jag kommer, Moder, bara för att se dig.

Se dig - i glädjetårar därför att jag tror
jag är din son och det är här du bor.

Bara ett ögonblick när allt står stilla klockan tolv
gå fram till dig, Maria, på ditt golv.

Ingenting säga, bara se på dina anletsdrag
och låta hjärtat sjunga efter sitt behag,

ingenting säga, bara sjunga för att det i hjärtat spränger,
som trasten genomför sin strof med plötsliga refränger.

För att du är obefläckad, för att du ser vacker ut,
kvinnan, som i Nåden blivit återställd till slut,

varelsen i sin första ära och i äntlig blomutslagning
sådan hon utgick ur Guds skaparhänder i en dagning.

Orörd för att du burit Jesus Kristus i din kropp,
han som är sanningen i din famn, den enda frukten och vårt enda hopp.

För att du är det forna Edens glömda ljuvlighet, en kvinna,
vars åsyn hugger till i hjärtat och får tårarna att rinna,

för att klockan slog tolv slag,
för att vi har denna dag idag,
bara för att du är Maria, bara för att du finns till,
i evighet och här och nu,
o Jesu Moder, lovad vare du!
tisdag 16 september 2014

Sta Teresa de Jesus

Nästa år firas 500-årsminnet av min karmelitmoders födelse. Sta Teresa av Jesus (eller av Avila), Karmels moder och reformator. Hon är en stor förebild för mig. Hennes liv ger inspiration och hennes tro styrker mig.

Tack, Gud, för henne och alla Karmels helgon!


Nada Te Turbe - A Virtual Choir of Carmelites

måndag 15 september 2014

Vad världen behöver

"Fråga inte vad världen behöver, utan fråga er vad som får era hjärtan att jubla. För det världen behöver är människor vars hjärtan jublar." (Broder Lorenz)

fredag 12 september 2014

Jungfru Marias namn

I dag firar Kyrkan Jungfru Marias heliga Namn.  Det är tillika våra Mariasystrars (från Osnabrück) fest i dag, så grattis till dem!

I dag verkar det inte vara så viktigt med namn. Folk byter ut de namn de fått av sina föräldrar. Man ger sina barn namn som traditionellt sett inte räknats som namn.

Men Marias namn byter vi inte ut! Hennes namn nämner vi i våra böner, viskar i nattens mörker, ropar ut i smärtan. När du säger hennes namn kommer hon till dig och tar din hand, tröstar dig och leder dig till Jesus. Låt aldrig hennes namn vika från dina läppar. Hon är den som bäst vet vad hennes Son tycker om. Hon kan hjälpa dig. Hon kan leda dig. Hennes namn betyder, enligt min älskade st Bernhard, Havets Stjärna. När stormen river på havet är hon stjärnan som leder dig till den trygga hamnen Jesus. När hon får leda dig, kan du vara trygg i förvissningen att du inte går vilse på vägen till Jesus.

Maria, ditt ljuva namn är ständigt på mina läppar. Under mina mörka år var du där hos mig. Du övergav mig aldrig, fast jag vände ryggen åt din Son. Din modershand ledde mig då och du leder mig nu. Jag binder mig vid dig med min rosenkrans. Rosenkransens krucifix håller jag stadigt i. Aldrig kommer du att överge mig. Aldrig leder du mig vilse. Moder, jag älskar dig!

Min Herre Jesus, jag tackar Dig för den stora gåvan Du gett oss: Din egen Moder!


tisdag 9 september 2014

Jesus

Vem är Du, Jesus, som har gjort allt för världen? Vem är Du som offrat allt: Din värdighet som Gud, Din tillvaro i himmelen, Ditt mänskliga liv? Och för vem offrade Du allt detta? För mig, för världen, för hela den trasiga, syndiga mänsklighet som Du älskar så...

Du fascinerar mig, Herre, Du drar mig till Dig...

Du är Kyrkans enda orsak. Du är Kyrkans mål. Du är Kyrkans Herre. Allt för Dig. Allt till Dig.

Du, bara Du... Allt annat finns till för att leda oss närmare Dig.


måndag 8 september 2014

Vår älskade mammas födelsedag!

Grattis på födelsedagen, Guds Moder och min! Jag skulle vilja överösa dig med presenter och ge dien stor fest för att fira din födelsedag! Men saker och tårtor behöver du inte. Vad vill du ha i födelsedagspresent, min Moder? Mina böner? Mina goda gärningar? Att jag älskar din Son ännu mer? Att jag överlåter mig åt Honom?

Ja, sådant vill du ha, min goda Moder. Allt du vill ha ska du få. Jag lägger det i dina Modershänder, så att du kan ge det till Honom. Allt ska passera genom dig, du kanal för det Högsta Goda. Genom dig till Honom, genom dig till mig...

Så återigen, grattis på födelsedagen, Guds Moder! Och grattis till mig som har en så underbar Moder!


söndag 7 september 2014

Maria Bambina

I morgon firar Kyrkan Jungfru Marias födelsedag. Fast i vår församling firar vi i dag redan, för det är vår församlings patrocinium. Dessutom fyller församlingen 65 år och kyrkan i Västerås 40. Och så fick vi ny kyrkoherde i dag. Många anledningar till glädje!

Utan Maria, ingen Jesus... Så därför firar jag med den största glädje hennes födelse.


torsdag 4 september 2014

Frihet

Katoliker gillar ritualer. Mässan har sin ritual och övriga andakter likaså: korsvägsandakt, Rosenkrans, sakramental tillbedjan osv. I ritualen finns en frihet som jag älskar. Ritualen är välbekant på det yttre planet: jag behöver aldrig undra över vad som kommer nu. Ritualen lämnar min själ fri att tillbe min Gud. Det bekanta yttre leder mig närmare vår Herre. När kroppen reser sig, reser sig själen, fri att svara på Herrens kallelse till handling. När kroppen bugar sig böjer sig själen djupt i tillbedjan. Kropp och själ hör ihop. Den ena sporrar den andra till djupare engagemang och överlåtelse.

Men just i ritualen finns en frihet som jag saknar i gudstjänster som inte har en given gudstjänstordning. Det spontana blir ofta rörigt, saknar tystnad och vördnad för det heliga. Saknar respekt för de viktiga frågorna: vem är Gud och vem är jag? Gud är min bäste Vän, ja, men inte min kompis. Vi är inte på samma nivå: Han är den Helige och jag syndaren. Han är Allt och jag ett litet ingenting. Det finns en frihet i att vara ett litet ingenting och att veta om det. Hans Rättvisa är ju sådan att Han vet vad som finns i mig. Han förstår mina misslyckanden och Han vet vad jag behöver för att rätta till det. Han vet hur Han ska behandla mig för att jag ska bli det som är viktigast av allt: ödmjuk. Han vet vilka förödmjukelser jag behöver och vilken uppmuntran. Han vet att ritualen i mässan är nödvändig för att jag ska lära mig att tillbe det Heligaste av allt: Hans närvaro i ett litet Bröd....

Ritualens återupprepbarhet är frihet, inte tvång, som somliga tror. I ritualen kan jag gå ut ut mig själv, ur min egen lilla bubbla. In i Guds barns frihet...

onsdag 3 september 2014

torsdag 28 augusti 2014

Att komma till korta

Som kristna ställs vi inför höga ideal: vi ska älska våra fiender, be för dem som förföljer oss, inte visa upp vår bön och våra goda gärningar inför världen, ge Gud den första och främsta platsen i vårt liv, leva kyskt, inte ljuga, inte ha begärelse efter andras ägodelar osv osv.

Det är en hel lång rad med saker som kan vara svåra att leva upp till. Vi faller. Kommer till korta.

Vad händer då? Kommer vi automatiskt till helvetet? Ställs vi helt utanför Guds Nåd?

Vi har en barmhärtig Gud, fylld av kärlek, en Gud som inte vill syndarens död, utan att han OMVÄNDER sig.

Hur många gånger ska någon kunna göra ont mot mig och få förlåtelse? (Matt 18:21-22). Vi som läser Bibeln vet svaret utan att kolla... Skulle Fadern kräva det av oss, om Han inte ville ge oss förlåtelse så många gånger vi behöver? Nej, vår himmelske Fader vet vad vi behöver. Han vet av vilket material vi är gjorda. Han förlåter. Åter och åter. Så många gånger vi ber om förlåtelse förlåter Han.

Som katolik har vi bikten. När vi ångrar vår synd går vi till prästen och bekänner vari vi brustit. Han ger råd hur man ska komma vidare. Han ger Guds förlåtelse. När avlösningens ord ljuder i biktstolen är det en börda som lyfts av och man går ut med lätta steg och glädjefyllt hjärta. Man har blivit förlåten. Man får börja om. Försöka på nytt. Upprättad. Helad. Älskad. Önskad. Himlens änglar gläder sig.

Visst, vi kom till korta, men vi reste oss igen. Det är det som är det viktiga. Att komma till korta och behöva Guds hjälp för att komma igen är förödmjukande. Men förödmjukelse kan leda till ödmjukhet. Kan leda till större kärlek. Kan leda till helgelse. Så det kan leda till något gott. Till att vi blir de helgon Gud vill att vi ska bli.

Så bli inte nedslagen av din synd. Bekänn den. Visa upp den i ljuset av Guds kärlek. Dölj den inte. Använd den till att få Faderns Barmhärtighet att strömma över dig. För Han vill just det: låta Sin Barmhärtighet strömma över dig och hela dig.

Bekänn din synd. Bli inte nedslagen. Res dig efter varje fall, om de så inträffar många gånger varje dag. Det är inte hur många gånger du faller som räknas, utan hur många gånger du tar Jesu Hand till hjälp för att resa dig.

Guds Moder står vid din sida och hjälper dig också.


fredag 22 augusti 2014

Jungfru Maria Drottningen

I dag firar Kyrkan vår Moders kröning, alltså hur hon blev krönt till Drottning över himmel och jord. Hur är det möjligt att Sonen inte skulle kröna Sin Moder? Hur skulle hon inte få den segerkrans som den som bestått provet och älskar Honom är utlovad (Jak 1:12)? Hon har troget stått vid Hans sida hela vägen, från bebådelsen till himmelsfärden. Hon har fostrat Honom, hon har lärt Honom om Fadern, hon har lärt Honom att be. Hon stod troget vid Korset.

Utan henne ingen Jesus. Utan henne ingen frälsning. Jag har hört invändningen att om Maria sagt nej skulle Gud gjort på ett annat vis, frågat en annan kvinna. Som om Gud skulle utnyttjat Marias som ett kärl, bara haft användning för hennes livmoder. Som om hon vore en surrogatmamma... Jag har alltid tyckt att det tyder på en märklig gudsbild. En gud som utnyttjar människor för sina syften. Hur kan man säga om en sådan gud att han är kärlek? Nej, vår Gud, den allraheligaste Treenigheten utnyttjar inte människor på det sättet. Han är Kärlek. Han är Godhet. Han är oändlig Barmhärtighet. Han hade en plan för vår frälsning från begynnelsen och i den ingick Maria som en omistlig del.

Jag prisar Dig, Allraheligaste Treenighet, för att Du upphöjt och krönt Din heliga Moder! Jag tackar Dig för att hon är min!

onsdag 20 augusti 2014

St Bernhard

I dag firar Kyrkan st Bernhard av Clairvaux, ett av mina favorithelgon. Hans brinnande tro och kärlek till Kristus och Kyrkan är inspirerande. Läs mer om honom här.

St Bernhard, be för oss! Gör oss lika brinnande i anden som du!


tisdag 19 augusti 2014

Herren vid din sida

I fredags när jag gick till bikt uppmanade mig prästen att tala med Jesus som en vän. I senaste numret av Karmel finns följande citat av Teresa av Avila på sista sidan:

"Föreställ er Herren vid er sida och se hur kärleksfullt och ödmjukt han undervisar er. Tro mig, ni bör aldrig försumma att vara tillsammans med en så trogen vän."

Paulus säger: "be ständigt" (1 Thess 5:17).

Herre, gör mitt liv till en ständig bön!


fredag 15 augusti 2014

Jungfru Marias upptagning i himmelen

Idag firar Kyrkan Jungfru Marias upptagning i himmelen. Det är vår tro att Maria togs upp i himmelen med kropp och själ efter sin död. Det är rätt och riktigt att Sonen ville ha Sin moder hos Sig i evigheten. Hon blev ju utvald för att, inte bara föda Sonen, utan även att stå vid Hans sida i evigheten. Hon överger aldrig sin Son, utan står troget vid Hans sida. 

Vilken förebild för kristna hon är!

Här finns en video med Scott Hahn om hennes upptagning. 

tisdag 12 augusti 2014

Hopp även i den mörkaste dal

Robin Williams är död, uppenbarligen genom självmord. En person som fått så många att skratta led av så svår depression att han inte såg någon annan utväg än självmord. 

En glad fasad döljer ofta djup smärta och sorg. Det vi ser är inte alltid det som vi borde se. Om någon sett bakom hans fasad, hade de kanske kunnat hjälpa honom. Jag vet av egen erfarenhet att den som försöker hjälpa är Vår Herre. Han vill inte någons död, utan allas omvändelse, så att de får evigt liv.

Vad hände i Robin Williams medvetande sekunden innan han förlorade det? Jag hoppas och tror att Vår Herres närvaro omslöt honom och att han hann göra en akt av ånger och tro. Jag hoppas att han är i Vår Herres händer nu. 

Jag ber dagligen för döende och döda, för jag tror det finns hopp även i den mörkaste dal. Jag tror på Vår Herres möjlighet att bryta igenom åratals vana av synd och förnekelse. Jag hyser hopp, även när det ser mörkt ut. Min egen erfarenhet har lärt mig detta, och Kyrkan bekräftar det. Katekesen säger (nr 2283): 

"Man skall inte ge upp hoppet om evig frälsning för sådana människor som tagit sitt liv. Gud kan på vägar som endast han känner till ge dem tillfälle till ånger som ger dem frälsning. Kyrkan ber för dem som berövat sig själva livet."

Det finns alltid hopp. Vår Herre ger oss det. Lovad vare Han!

måndag 11 augusti 2014

Daglig bön för våra förföljda bröder och systrar i Irak och Syrien

Hur upptagen är du? Har du åtminstone 5 minuter över varje dag?

Offra dessa 5 minuter genom att dagligen be (företrädesvis Rosenkransen om du är katolik) för våra förföljda bröder och systrar i Irak och Syrien.

"Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matt 18:19-20)

lördag 9 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 9

O great cloud of witnesses! O host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! O holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 9
St. Edmond Campion – Pray for us!
St. Ursula – Pray for us!
Blessed Peter Torot – Pray for us!
St. Dominic Henares – Pray for us!
St. Erasmus – Pray for us!
Blessed Father Jerzy Popieluszko – Pray for us!
Saints Nunilo and Alodia – Pray for us!
St. Andrew Bobola – Pray for us!
St. Miguel de la Mora – Pray for us!
St. Tatiana – Pray for us!
Pope Saint Sixtus II – Pray for us!
Amen.

fredag 8 augusti 2014

We Are Nasrany ن "Vi är N"

Novena för religionsfrihet, dag 8

O great cloud of witnesses! O host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! O holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 8
St. Lucy – Pray for us!
St. Paul Miki – Pray for us!
St. Gabriel Lalemant and Canadian Martyrs – Pray for us!
St. Andrew Kim and Japanese Martyrs – Pray for us!
St. Roque Gonzalez de Santa Cruz – Pray for us!
St. Toribio – Pray for us!
St. Jean de Brébeuf – Pray for us!
St. Barbara – Pray for us!
St. Alban – Pray for us!
St. Tanco – Pray for us!
St. Winefride – Pray for us!
Amen.

torsdag 7 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 7

O great cloud of witnesses! O host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! O holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 7
St. Anthony – Pray for us!
St. Paul – Pray for us!
St. Agatha – Pray for us!
St. Simeon – Pray for us!
St. Isaac Jogues and the North American Martyrs – Pray for us!
St. Simon – Pray for us!
Servant of God Archbishop Oscar Romero – Pray for us!
St. Faustinus and St. Jovita – Pray for us!
St. Meinrad – Pray for us!
St. Tarcisius – Pray for us!
St. Daniel – Pray for us!

Amen.