fredag 31 januari 2014

Franska kvinnors svar till Femen

Feministisk attack mot domkyrkan

I går kväll, under pågående mässa (20 minuter in i pågående vardagsmässa, alla katoliker vet var i mässan man då befinner sig... ) stormades domkyrkan i Stockholm av tre barbröstade Femen-aktivister. De protesterade mot den spanska (!) abortlagstiftningen. De hade dessutom med sig den ökända fotografen Elisabeth Ohlson Wallin... Alla kan förstå vad den människans bilder kommer att användas till...

Sorgen är stor bland svenska katoliker i dag. Svenska katoliker är till övervägande delen invandrare, många från länder där det är farligt att gå i mässan. Länder där man hotas eller attackeras för att man går till kyrkan. Tänk er hur någon från Irak eller Syrien som befann sig i domkyrkan i går kände sig? Jag kan tänka mig känslan av panik och ångest. Har dessa galna kvinnor bomber eller skjutvapen med sig? Är jag inte längre trygg ens i kyrkan i Sverige?

Dessa kvinnor har ingen aning om vilken skada de har ställt till med. Vilken sorg, vilken stress de orsakat. Fanns det barn i domkyrkan i går kväll? Fanns det gamla? Fanns det någon med svagt hjärta?

Tänker de på någon annan än sig själva?

Finns det bara hat i deras hjärtan?

Jag ska ägna dagen åt att be för dem.

De behöver omvändelse.

De behöver Guds förlåtelse.

De behöver se sanningen om sina handlingar.

Herre Jesus Kristus, Du som upprättade kvinnor som Du mötte, ta Dig an dessa förvirrade kvinnor. Ge dem Din kärlek, Din barmhärtighet, Din förlåtelse. Ge dem en ny inriktning i deras liv. Herre, förlåt dem för att de störde den heliga mässan...

lördag 11 januari 2014

Nasaret i Sverige idag

I morgon firar Kyrkan Herrens dop och i och med det slutar jultiden. Gran och pynt plockas bort och allt återgår till vardagen. Julkrubban kan vara kvar till Kyndelsmässodagen (enligt polsk tradition i alla fall).

Inkarnationen, att Gud blivit människa, är en alldeles för viktig händelse för att bara minnas några dagar på vintern. Det är en så stor händelse att vi bör tänka på det och dra konsekvenser av den varje dag i vårt liv. Gud själv, den store, Allsmäktige Guden, väljer att frälsa Sin stackars vilsegångna mänsklighet genom att bli ett värnlöst litet Barn, helt utlämnat åt Sina föräldrars omsorg. Det är en svindlande tanke...

Dessa föräldrar, Maria och Josef, är även våra föräldrar. De kan lära oss om inkarnationens realism, om vardagslivets helighet, om hur man lever ett gott liv i familjen. Denna lilla familj är ett sant föredöme för oss. De hade bokstavligen talat Gud i centrum. De levde ett liv där relationen med Gud dominerade, både i vardag och till fest.

Jesus, Maria och Josef, lär oss att leva som ni i våra familjer. Led oss och fostra oss. Låt kärleken råda hos oss, som den gjorde hos er. Låt Nasaret lysa för vår blick här i Sverige i dag.


fredag 3 januari 2014

3 januari Jesu Heliga Namn

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you,
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song,
the most joyous to the ear:
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentant,
benign with him who asks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest.
In you is our glory
now and forever. Amen

Blessed be the Name of the Lord
Now and forever!