lördag 11 januari 2014

Nasaret i Sverige idag

I morgon firar Kyrkan Herrens dop och i och med det slutar jultiden. Gran och pynt plockas bort och allt återgår till vardagen. Julkrubban kan vara kvar till Kyndelsmässodagen (enligt polsk tradition i alla fall).

Inkarnationen, att Gud blivit människa, är en alldeles för viktig händelse för att bara minnas några dagar på vintern. Det är en så stor händelse att vi bör tänka på det och dra konsekvenser av den varje dag i vårt liv. Gud själv, den store, Allsmäktige Guden, väljer att frälsa Sin stackars vilsegångna mänsklighet genom att bli ett värnlöst litet Barn, helt utlämnat åt Sina föräldrars omsorg. Det är en svindlande tanke...

Dessa föräldrar, Maria och Josef, är även våra föräldrar. De kan lära oss om inkarnationens realism, om vardagslivets helighet, om hur man lever ett gott liv i familjen. Denna lilla familj är ett sant föredöme för oss. De hade bokstavligen talat Gud i centrum. De levde ett liv där relationen med Gud dominerade, både i vardag och till fest.

Jesus, Maria och Josef, lär oss att leva som ni i våra familjer. Led oss och fostra oss. Låt kärleken råda hos oss, som den gjorde hos er. Låt Nasaret lysa för vår blick här i Sverige i dag.