lördag 22 februari 2014

Enheten kring den romerska biskopen

I dag firar Kyrkan Petri Biskopsstol. Det är en dag väl värd att fira. I Breviariet står följande:

"Denna fest, som uttrycker kyrkans enhet kring den romerska biskopen, och utgör kyrkans tacksägelsefest för hans uppdrag och kyrkans apostoliska fundament, har firats i Rom sedan 300-talet. Den firas på den dag då Petrus enligt traditionen skall ha upptagit sitt ämbete som biskop i Rom."

Ur dagens kollektbön:

"Allsmäktige Gud, du som grundat din kyrka på den apostoliska bekännelsens klippa, låt oss aldrig rubbas i vår tro utan ha vårt fäste där genom alla tidens stormar."

Dagens romerske biskop heter Franciskus.Oavsett mina egna kvaliteter eller tillkortakommanden, oavsett tidens stormar: jag håller fast vid Kyrkans tro och lära. Stadigt fastsurrad vid Klippan.


tisdag 11 februari 2014

Vår Fru av Lourdes

I dag firar Kyrkan Vår Fru av Lourdes. Den 11 februari 1858 visade sig jungfru Maria för första gången för en 14-årig fattig, oskolad flicka. Vår Fru har en viss förkärlek för de små och fattiga. Hon visar sig inte för världens mäktiga, utan för dem som världen föraktar. Den himmelska värdeskalan är en annan än vår. När ska vi lära av himlens saliga invånare hur vi ska bedöma saker och ting..?


lördag 8 februari 2014

Policy vid aktioner i kyrkor

Kristus Konungens (Göteborg) kyrkoherde, fader Tobias Unnerstål (Gud välsigne honom!), har tagit fram en policy att använda vid eventuella aktioner i deras församling. Den finns att läsa här.

Jag hoppas att denna policy kommer att antas av samtliga katolska församlingar i Sverige.

Bön är det bästa svaret på attacker.


torsdag 6 februari 2014

'Only the dead fish follow the stream"

Nej, FN, vi tänker inte ändra vår lära för att ni vill det. Inte för att Femen vill det heller.

"Var inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar." (Matt 10:26-31).