lördag 8 februari 2014

Policy vid aktioner i kyrkor

Kristus Konungens (Göteborg) kyrkoherde, fader Tobias Unnerstål (Gud välsigne honom!), har tagit fram en policy att använda vid eventuella aktioner i deras församling. Den finns att läsa här.

Jag hoppas att denna policy kommer att antas av samtliga katolska församlingar i Sverige.

Bön är det bästa svaret på attacker.