måndag 31 mars 2014

Vilken Jesus tror jag på?

I den här insändaren talas om 'Bibelns Jesus'.

Jag tror inte på 'Bibelns Jesus'. Jag tror på den levande, uppståndne Jesus, som finns närvarande under Brödets och Vinets gestalt i mässan. Det är samma Jesus som Bibeln talar om, men Han är närvarande och jag kan se Honom med trons ögon på altaret och i tabernaklet.

Kanske överreagerar jag på insändaren, men för mig är Jesus inte en litterär gestalt, utan min levande, närvarande Herre.

fredag 28 mars 2014

Maria, min moder, co-redemptrix

Den som läst mina tidigare inlägg vet hur mycket jag älskar jungfru Maria. Hon är min moder, min förebild, min syster, min läromästarinna, ja, hon är den som förmedlar Kristi ljus till mig.

Jag kallar henne gärna co-redemptrix, medåterlöserska.  Varför? Därför att alla vi kristna är med-återlösare, och speciellt hon som står Jesus så nära. Paulus (älskade Paulus!) säger: "Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i min egen kött, för hans kropp, som är Kyrkan" (Kol 1:24). Alla vi kristna har del i detta. Gud, vår store Gud, låter oss delta i frälsningsverket, genom våra lidanden och genom våra goda gärningar.

Guds ödmjukhet är större än vi kan fatta...

Jag tystnar, faller ner och tillber...

(Detta inlägg delvis inspirerat av denna artikel i Dagen.)

torsdag 27 mars 2014

Innersta tankar

I dessa dagar kommer mångas innersta tankar i dagen (jfr Luk 2:35). Tron på Jesus väcker strid, för att någon inte godkänner den andres sätt att tro. Kärleken till Guds Moder blir ett trätoämne. Synen på Kyrkan och Bibeln skär som ett svärd genom Kristi Kropp.

Ack, o Helige Ande, Enhetens Ande, kom... Gör det vi människor inte kan...

onsdag 26 mars 2014

Sätt, o Herre, en vakt för mina läppars dörr...

Det har fullkomligt exploderat i massmedia och sociala media med artiklar och inlägg om hur hemsk Katolska Kyrkan är.

Många skulle behöva rannsaka sig själva och be med Bibelns ord:

Sätt, o Herre, en vakt för mina läppars dörr

(Ps 141 :3, kommer ej ihåg vilken Bibelöversättning)

eller kanske följande parafras:

Sätt, o Herre, en spärr för min enter-knapp...

Man borde tänka efter lite innan man skickar iväg något i affekt...  och kanske ta reda på lite fakta...

tisdag 25 mars 2014

Marie Bebådelse

Ur ett brev av Leo den store:

"Guds Son stiger alltså in i denna låga värld, han stiger ned från sin himmelska tron, och utan att lämna Faderns härlighet föds han på ett nytt sätt, med en ny födelse.

På ett nytt sätt, ty osynlig i sitt eget väsen blev han synlig i vårt, ouppnåelig godtog han att bli gripbar, född före all tid började han existera i tiden. Universums Herre höljde sitt majestäts omätlighet och antog tjänargestalt, Gud, den oföränderliga försmådde inte att bli en utsatt människa, den odödlige böjde sig under dödens lagar. 

Han som är sann Gud, han är också sann människa, och inget falskt finns i denna enhet, ty här umgås människans ödmjukhet med Gudomens höghet. 

Gud förvandlas inte genom att så förbarma sig, inte heller uppslukas människan av denna värdighet. Vardera skepnaden gör vad som är naturligt för den, men alltid tillsammans med den andra: genom Ordet verkar han Ordets gärningar, och genom köttet utför han köttets verk. 

Den ena strålar genom sina underverk, den andra utstår smädelser. Och liksom Ordet aldrig avstår Faderns härlighet, så lämnar köttet aldrig vårt släktes natur.

Gång på gång måste det sägas: Han är en och densamme, verkligen Guds Son, verkligen människoson. Han är Gud, därför att i begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud; han är människa, därför att Ordet blev människa och bodde bland oss."

söndag 23 mars 2014

Bibeln

Varifrån kommer Bibeln? Och var någonstans i denna Heliga Skrift talar Jesus om den bok Han ska ge till Sina troende?

I de översättningar av Bibeln jag läst (1917, 2000, The Jerusalem Bible och min finska konfirmationsbibel, m.fl.) står inget om att Jesus sagt att Han skulle ge oss en bok som var och en skulle sitta på sin kammare och tolka. Däremot säger Han en del om Kyrkan Han grundade på aposteln Petrus...

Jag håller envist fast vid Kyrkan och hennes tolkning av Skriften (som för övrigt inte skulle finnas utan Kyrkan).

Jag tror jag tidigare nämnt min baptistiska väninna som våndas och sliter sitt hår för att förstå Bibeln. Jag har det mycket lättare som katolik: jag öppnar, läser, häpnar, går till min Moder Kyrkan för att få kunskap om det jag inte förstår, faller ner och tillber... och tackar för Kyrkans auktoritet.

(Det här inlägget är delvis inspirerat av denna artikel i Världen i dag, men bara delvis, för detta är något jag funderat över mycket. Jag har frågat jättemånga frikyrkliga om varifrån Bibeln får sin auktoritet, men de kan inte svara på det. Det sämsta svaret var: "men det är ju självklart!"...)

lördag 22 mars 2014

Vigning åt Jungfru Marias Obefläckade Hjärta

I skrivande stund invigs de nordiska länderna av våra biskopar åt Guds Moders omsorg. Det sker i Lunds st Thomas. Det gläder och värmer mitt hjärta.

Mer info och bön finns här.

fredag 14 mars 2014

Ett år

I går var det ett år sedan Franciskus blev vald till påve. Gud välsigne honom och give honom många fler år på Petri stol!


måndag 10 mars 2014

Konvertiter

I går briserade bomben: Ulf och Birgitta Ekman blir katoliker. Grundaren av Livets Ord och hans hustru tar steget över till Katolska Kyrkan. För många i den protestantiska fållan kom det som en chock eller åtminstone en obehaglig överraskning. Bloggosfär och media är fullt av åsikter och kommentarer.

Som läsare av bloggen kanske förstår ställer jag mig positiv. Jag är själv konvertit och förstår denna längtan hem till Moder Kyrkan som man kan drabbas av när man förstår att det hon säger är sant. Det sägs vara någon slags propagandaseger för Kyrkan att paret Ekman konverterar. Så funkar det inte. Det här är en vinst för Ulf och Birgitta. De får komma hem. De får ta del av den skatt som är Kyrkans tro och sakrament. De får dela Kyrkans 2000-åriga historia och liv.

Så grattis till beslutet, Ulf och Birgitta! Välkomna hem och må Guds Moder och st Josef hjälpa er att finna er tillrätta i vår Moder Kyrkans famn!

lördag 8 mars 2014

Fastetid, offertid

I onsdags började fastetiden, en tid av återhållsamhet, bön och bot. En tid av nåd verkligen.

Det är lätt att fokusera på sig själv under fastan. Man känner hungern riva i magen redan på askonsdagen och man klagar över hur svårt det är. Då påminner oss vår kloka Moder Kyrkan om verkligheten för andra människor runt omkring oss, bl.a. genom ett fasteoffret som  är en kollekt som tas upp på Palmsöndagen för ett särskilt ändamål.

Årets fasteoffer går till Syriens barn. De har det värre än vi någonsin kan ha det här i trygga Sverige. De behöver vår hjälp. Här finns bankgironummer där man kan sätta in sitt bidrag på om man inte går i mässan på Palmsöndagen (även icke-katoliker kan gärna bidra!).

Även andligt kan vi bidra. Ägna lite extra tid i fastan åt att be för Syrien och Ukraina, för Nordkorea och för vårt eget Sverige, insvept som det är i ett allt tätare andligt mörker (ja, jag vet det finns ljusglimtar, men ibland känns det som om mörkret vinner alltmer terräng i Sverige, så lite extra bön är inte fel).

Fastan är en tid av speciell nåd. Låt oss ta den tillvara.

Och gå till bikt också, förresten! DET är nåd, verklig nåd! Och helt gratis! Underbara Moder Kyrkan som av Herren fått bikten!