söndag 23 mars 2014

Bibeln

Varifrån kommer Bibeln? Och var någonstans i denna Heliga Skrift talar Jesus om den bok Han ska ge till Sina troende?

I de översättningar av Bibeln jag läst (1917, 2000, The Jerusalem Bible och min finska konfirmationsbibel, m.fl.) står inget om att Jesus sagt att Han skulle ge oss en bok som var och en skulle sitta på sin kammare och tolka. Däremot säger Han en del om Kyrkan Han grundade på aposteln Petrus...

Jag håller envist fast vid Kyrkan och hennes tolkning av Skriften (som för övrigt inte skulle finnas utan Kyrkan).

Jag tror jag tidigare nämnt min baptistiska väninna som våndas och sliter sitt hår för att förstå Bibeln. Jag har det mycket lättare som katolik: jag öppnar, läser, häpnar, går till min Moder Kyrkan för att få kunskap om det jag inte förstår, faller ner och tillber... och tackar för Kyrkans auktoritet.

(Det här inlägget är delvis inspirerat av denna artikel i Världen i dag, men bara delvis, för detta är något jag funderat över mycket. Jag har frågat jättemånga frikyrkliga om varifrån Bibeln får sin auktoritet, men de kan inte svara på det. Det sämsta svaret var: "men det är ju självklart!"...)