lördag 8 mars 2014

Fastetid, offertid

I onsdags började fastetiden, en tid av återhållsamhet, bön och bot. En tid av nåd verkligen.

Det är lätt att fokusera på sig själv under fastan. Man känner hungern riva i magen redan på askonsdagen och man klagar över hur svårt det är. Då påminner oss vår kloka Moder Kyrkan om verkligheten för andra människor runt omkring oss, bl.a. genom ett fasteoffret som  är en kollekt som tas upp på Palmsöndagen för ett särskilt ändamål.

Årets fasteoffer går till Syriens barn. De har det värre än vi någonsin kan ha det här i trygga Sverige. De behöver vår hjälp. Här finns bankgironummer där man kan sätta in sitt bidrag på om man inte går i mässan på Palmsöndagen (även icke-katoliker kan gärna bidra!).

Även andligt kan vi bidra. Ägna lite extra tid i fastan åt att be för Syrien och Ukraina, för Nordkorea och för vårt eget Sverige, insvept som det är i ett allt tätare andligt mörker (ja, jag vet det finns ljusglimtar, men ibland känns det som om mörkret vinner alltmer terräng i Sverige, så lite extra bön är inte fel).

Fastan är en tid av speciell nåd. Låt oss ta den tillvara.

Och gå till bikt också, förresten! DET är nåd, verklig nåd! Och helt gratis! Underbara Moder Kyrkan som av Herren fått bikten!