tisdag 25 mars 2014

Marie Bebådelse

Ur ett brev av Leo den store:

"Guds Son stiger alltså in i denna låga värld, han stiger ned från sin himmelska tron, och utan att lämna Faderns härlighet föds han på ett nytt sätt, med en ny födelse.

På ett nytt sätt, ty osynlig i sitt eget väsen blev han synlig i vårt, ouppnåelig godtog han att bli gripbar, född före all tid började han existera i tiden. Universums Herre höljde sitt majestäts omätlighet och antog tjänargestalt, Gud, den oföränderliga försmådde inte att bli en utsatt människa, den odödlige böjde sig under dödens lagar. 

Han som är sann Gud, han är också sann människa, och inget falskt finns i denna enhet, ty här umgås människans ödmjukhet med Gudomens höghet. 

Gud förvandlas inte genom att så förbarma sig, inte heller uppslukas människan av denna värdighet. Vardera skepnaden gör vad som är naturligt för den, men alltid tillsammans med den andra: genom Ordet verkar han Ordets gärningar, och genom köttet utför han köttets verk. 

Den ena strålar genom sina underverk, den andra utstår smädelser. Och liksom Ordet aldrig avstår Faderns härlighet, så lämnar köttet aldrig vårt släktes natur.

Gång på gång måste det sägas: Han är en och densamme, verkligen Guds Son, verkligen människoson. Han är Gud, därför att i begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud; han är människa, därför att Ordet blev människa och bodde bland oss."