måndag 31 mars 2014

Vilken Jesus tror jag på?

I den här insändaren talas om 'Bibelns Jesus'.

Jag tror inte på 'Bibelns Jesus'. Jag tror på den levande, uppståndne Jesus, som finns närvarande under Brödets och Vinets gestalt i mässan. Det är samma Jesus som Bibeln talar om, men Han är närvarande och jag kan se Honom med trons ögon på altaret och i tabernaklet.

Kanske överreagerar jag på insändaren, men för mig är Jesus inte en litterär gestalt, utan min levande, närvarande Herre.