tisdag 29 april 2014

Står allt i Bibeln?

Finns hela den kristna tron i Bibeln? Kan vi klara oss utan Kyrkans Tradition (dvs det som traderats, först berättats muntligt och sedan skrivits ner i katekeser och förmedlats genom predikningar)?

Nej, jag tror inte det. (Joh 20:30, Joh 21:25, 2 Thess 2:15)

Och vad kom först, Kyrkan eller Bibeln? Jo, Kyrkan...

söndag 27 april 2014

Glädjens dag

Denna lyckliga dag, Barmhärtighetens söndag 2014, blev påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II helgonförklarade på Petersplatsen av påven Franciskus. Med i firandet av mässan var ex-papa Benny. Sannerligen en historisk dag! En glädjens dag! Lovad vare Gud för påvar och helgon!


torsdag 24 april 2014

Lycklig förväntan

På söndag, den Gudomliga Barmhärtighetens söndag, kanoniseras Johannes Paulus II och Johannes XXIII. O ljuva lycka! Jag älskar kanoniseringar! Det betyder (bland annat) att vi kommer att kunna fira dessa helgon även i Sverige. (Saligförklarade helgon firas endast i deras stift/land/orden.)


tisdag 22 april 2014

Den Gudomliga Barmhärtighetens ocean

Du gav upp andan, Jesus,
men livets källa strömmade fram för själarna
och Barmhärtighetens ocean öppnades för hela världen.
O livets upphov, ofattbara gudomliga barmhärtighet,
inneslut hela världen och töm ut Dig själv över oss.
O Blod och Vatten som strömmat ur Jesu Heliga Hjärta
som en barmhärtighetens källa för oss - jag förtröstar på Dig!

(Förmodligen den vackraste och viktigaste bön jag någonsin läst och bett... Hämtad ur Katolsk bönbok som finns att beställa här)


söndag 20 april 2014

Kristus är uppstånden!

I jubel sjunger Kyrkan i himmel och jord sitt HALLELUJA! Kristus, vår Frälsare, är uppstånden. Döden kunde inte hålla Honom kvar i graven. Livet har segrat. Ljuset lyser igen. Och med apostlarna och kvinnorna förkunnar vi Hans seger och sprider Hans Evangelium.

Kristus är uppstånden, sannerligen uppstånden! Glad påsk, kära kristna vänner!

lördag 19 april 2014

Graven

Nu vilar Vår Frälsare i graven. Kyrkan väntar i stillhet på Uppståndelsens jubel.

I går, när vi läste ur Johannesevangeliet i passionsgudstjänsten, slog mig följande ord: "När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: 'Kvinna, där är din son'. Sedan sade han till lärjungen: 'Där är din mor'. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat (Joh 19:26-28a, min kursivering).

Inte förrän Han gett oss Sin Moder är allt fullbordat.

I den här predikan/artikeln ur Karmel talar br Wilfrid om just detta.

Jag vakar med Guds och min Moder Maria i dag.

fredag 18 april 2014

O Blod och Vatten...

Novenan till den Gudomliga Barmhärtigheten börjar i dag. Texten finns här på Gråbrödernas hemsida.

Bild från st Josef häromåret

Improperierna

                  Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
                  och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!

Jag förde dig ut ur Egyptens land,
och du har berett ett kors åt din Frälsare.

                   Helige Herre Gud. Helige Herre Gud.
                   Helige starke Gud. Helige starke Gud.
                   Helige odödlige Gud, förbarma dig över oss.
                   Helige odödlige Gud, förbarma dig över oss.

Jag förde dig genom öknen i fyrtio år
och mättade dig med manna.
Jag förde dig in i det bördiga landet
och du har berett ett kors åt din Frälsare.

                  Helige Herre Gud...

Vad mera borde jag ha gjort för dig
och gjorde det icke?
Jag planterade dig som den skönaste vingård,
och du har blivit mig alltför bitter.
Med ättika ville du släcka min törst,
och med spjut har du stuckit upp din Frälsares sida.

                 Helige Herre Gud...

För din skull gisslade jag Egypten och dess förstfödda,
och du har överlämnat mig åt gisselslag.
Jag förde dig ut ur Egypten och lät farao sjunka i Röda havet,
och du har givit mig i översteprästernas händer.

                 Helige Herre Gud...

Jag öppnade havet framför dig,
och du har med spjutet öppnat min sida.
Jag gick före dig som en molnstod,
och du har fört mig in i Pilatus palats.

                 Helige Herre Gud....

                 Mitt folk, mitt folk...

Jag gav dig manna att äta i öknen,
och du har med slag och gissel bragt mig att falla.
Jag gav dig frälsningens vatten att dricka ur klippan,
och du har givit mig galla och ättika.

                 Helige Herre Gud...

För din skull slog jag kananeernas kungar,
och du har med röret slagit mitt huvud.
Jag gav din konungaspira,
och du har krönt mitt huvud med törnekrona.
Jag upphöjde dig med min väldiga kraft,
och du har upphängt mig på korset.

                Mitt folk, mitt folk.....

                Helige Herre Gud...
       

torsdag 17 april 2014

Oumbärliga präster

Skärtorsdagen är den dag då vår Herre instiftade prästämbetet och mässan. Så grattis till alla katolska präster i dag! Gud välsigne er och give er kraft! Ni är oumbärliga för oss alla! Utan er ingen mässa, ingen bikt. Tack för er uppoffrande tjänst!

tisdag 15 april 2014

Envägskommunikation

Jag brukar inte publicera alla kommentarer. Otrevliga, hotfulla, obegripliga eller andra olustiga kommentarer brukar jag bara radera. Men på sistone har det varit lite för mycket, så jag väljer att ta bort möjligheten att kommentera.

Jag har haft den här bloggen sedan 2008 och det har periodvis förekommit en massa otrevligheter, ja, t.o.m. en del som jag kanske kunnat polisanmäla. Så illa är det inte nu, men jag vill ha frid på min blogg, så åtminstone ett tag blir det envägskommunikation här.

Ledsen om det sårar någon trevlig kommentator, men det är min blogg och mina regler. Alternativet är att ta bort bloggen helt, vilket jag inte vill just nu. 

Så jag fortsätter att skriva, men nu ut i tomma intet, utan feedback från eventuella läsare. 

Önskar er alla Guds frid i stilla veckan. 

måndag 14 april 2014

Stilla veckan

Stilla veckan är inledd. Tid för bön, bot, omvändelse, fördjupning. Bikt. Som är Barmhärtighetens tribunal dit vi går för att bli benådade. För Han bar våra synder på Korset. Tacksamhet för Nåden. Tacksamhet för Barmhärtigheten.

Önskar dig rikligt av Guds Nåd för denna heliga tid.

onsdag 9 april 2014

Kan någon ge ett svar...?

När man berättar något om katolsk tro för frikyrkliga personer vill de gärna ha kapitel och vers där det klart och tydligt står så i Bibeln.

Men när jag ber dem om kapitel och vers för deras utgångspunkt (att allt ska stå uttryckligen i Bibeln) kan de inte ge ett svar.

Jag har skrivit om detta tidigare, både här och på Facebook, men aldrig fått ett svar som håller. Jag är fortfarande övertygad om att Kyrkan kom först och sedan Bibeln, och att utan sammanhanget Kyrkan blir Bibeln obegriplig. Eller åtminstone svårtolkad.

Jag är glad över att vara katolik. Jag är tacksam. Jag är lycklig.

Maria, Guds Moder, är också min moder. Det står i Bibeln. Marias andra barn, förutom Jesus, är de som "håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd" (Upp 12:17), dvs vi kristna.

Den katolska tron finns i Bibeln. Konstigt vore det annars, för det är ju en katolsk bok, sammanställd av Katolska Kyrkans biskopar...

Ulf och Birgitta Ekman

Vatikanradion har intervjuat paret Ekman. Intressant att höra om deras väg hem.

Må Gud välsigna dem och ge dem styrka.

måndag 7 april 2014

Välskrivet av Martin Ekenvärn

Läs gärna Martins blogginlägg om debatt mellan katoliker och protestanter.

Psaltaren

I Bibelns egen bönbok Psaltaren finns allt. Klagplåt och lovsång, förtvivlan och lycka, tvivel och tro. Jag älskar denna bok. Kyrkans dagliga bön Tidegärden baseras på Psaltarens psalmer och ger en god bas för den egna andakten. Att lära sig några verser utantill och använda som skottböner (böner som man s.a.s. skjuter iväg när man behöver) är en mycket god idé. Man ber med de ord som vår Herre själv bad med och man förenar sig med hela Kyrkan som ber med samma ord.

Kyrkans bön, förenad över hela jorden och i himlen, är starkare än min egen bön. Jag binder mig allt starkare fast vid Kyrkan, den Katolska Kyrka som Jesus grundade och som nu funnits i snart 2000 år. I tacksamhet tar jag emot Kyrkans tro och undervisning. I tacksamhet ansluter jag mig till Kyrkans bön.

Jag sörjer över dem som hatar Moder Kyrkan och ber för dem.

lördag 5 april 2014

Det närmar sig...

Tiden går fort. I morgon är det femte söndagen i fastan och krucifixen i våra katolska kyrkor ska vara övertäckta. Det är dags för ögonens fasta... Krucifixen kommer att vara övertäckta till långfredagens liturgi då prästen avtäcker en bit i taget och vi får se vår Herre i Hans Lidande.

Nu, om man inte gjort det förr, ska man förbereda sig för bikt och för dessa heliga dagar då vi särskilt följer Jesus på lidandets väg. Den Smärtorika Rosenkransen, korsvägen, Barmhärtighetens Rosenkrans, allt sådant rekommenderar Kyrkan för oss nu. Det är gott och nyttigt för oss att minnas och ta till oss det som Jesus, som är Gud (glöm inte det!) har gjort för oss. Pro nobis, för oss.

"Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i Hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i Hans mun. Han svarade inte med skymford när Han skymfades. Han svarade inte med hotelser när Han fick lida. Han överlåt Sin sak åt Honom som dömer rättvist. Våra synder bar Han i Sin egen Kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom Hans Sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars Herde och Vårdare." (1 Pet 2: 21b-25)

Krucifixet i st Josef i Köping

fredag 4 april 2014

Ekumenik

Finns det i dag något hopp för ekumeniken i Sverige? Ska katoliker lägga ner tid och möda på att samtala med människor som inte ens ser oss som kristna?

Jag vill inte samtala längre. Jag ägnar tiden åt bön i stället.

Herre, förbarma Dig... Kristus, förbarma Dig... Herre, förbarma Dig... Helige Ande, kom....

Förundran...

Förundras, och sörjer, över att så många har så felaktig bild av Kyrkan. Jag känner inte igen min egen Kyrka i artiklar och insändare. Har de läst Katekesen? Har de ens talat med en katolik? 

Herre Jesus, de hatar den Kyrka Du grundat... och säger sig älska Dig. Hur går det ihop..?

Miserere, Domine, miserere...