tisdag 22 april 2014

Den Gudomliga Barmhärtighetens ocean

Du gav upp andan, Jesus,
men livets källa strömmade fram för själarna
och Barmhärtighetens ocean öppnades för hela världen.
O livets upphov, ofattbara gudomliga barmhärtighet,
inneslut hela världen och töm ut Dig själv över oss.
O Blod och Vatten som strömmat ur Jesu Heliga Hjärta
som en barmhärtighetens källa för oss - jag förtröstar på Dig!

(Förmodligen den vackraste och viktigaste bön jag någonsin läst och bett... Hämtad ur Katolsk bönbok som finns att beställa här)