söndag 27 april 2014

Glädjens dag

Denna lyckliga dag, Barmhärtighetens söndag 2014, blev påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II helgonförklarade på Petersplatsen av påven Franciskus. Med i firandet av mässan var ex-papa Benny. Sannerligen en historisk dag! En glädjens dag! Lovad vare Gud för påvar och helgon!