lördag 19 april 2014

Graven

Nu vilar Vår Frälsare i graven. Kyrkan väntar i stillhet på Uppståndelsens jubel.

I går, när vi läste ur Johannesevangeliet i passionsgudstjänsten, slog mig följande ord: "När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: 'Kvinna, där är din son'. Sedan sade han till lärjungen: 'Där är din mor'. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat (Joh 19:26-28a, min kursivering).

Inte förrän Han gett oss Sin Moder är allt fullbordat.

I den här predikan/artikeln ur Karmel talar br Wilfrid om just detta.

Jag vakar med Guds och min Moder Maria i dag.