fredag 18 april 2014

Improperierna

                  Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
                  och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!

Jag förde dig ut ur Egyptens land,
och du har berett ett kors åt din Frälsare.

                   Helige Herre Gud. Helige Herre Gud.
                   Helige starke Gud. Helige starke Gud.
                   Helige odödlige Gud, förbarma dig över oss.
                   Helige odödlige Gud, förbarma dig över oss.

Jag förde dig genom öknen i fyrtio år
och mättade dig med manna.
Jag förde dig in i det bördiga landet
och du har berett ett kors åt din Frälsare.

                  Helige Herre Gud...

Vad mera borde jag ha gjort för dig
och gjorde det icke?
Jag planterade dig som den skönaste vingård,
och du har blivit mig alltför bitter.
Med ättika ville du släcka min törst,
och med spjut har du stuckit upp din Frälsares sida.

                 Helige Herre Gud...

För din skull gisslade jag Egypten och dess förstfödda,
och du har överlämnat mig åt gisselslag.
Jag förde dig ut ur Egypten och lät farao sjunka i Röda havet,
och du har givit mig i översteprästernas händer.

                 Helige Herre Gud...

Jag öppnade havet framför dig,
och du har med spjutet öppnat min sida.
Jag gick före dig som en molnstod,
och du har fört mig in i Pilatus palats.

                 Helige Herre Gud....

                 Mitt folk, mitt folk...

Jag gav dig manna att äta i öknen,
och du har med slag och gissel bragt mig att falla.
Jag gav dig frälsningens vatten att dricka ur klippan,
och du har givit mig galla och ättika.

                 Helige Herre Gud...

För din skull slog jag kananeernas kungar,
och du har med röret slagit mitt huvud.
Jag gav din konungaspira,
och du har krönt mitt huvud med törnekrona.
Jag upphöjde dig med min väldiga kraft,
och du har upphängt mig på korset.

                Mitt folk, mitt folk.....

                Helige Herre Gud...