tisdag 29 april 2014

Står allt i Bibeln?

Finns hela den kristna tron i Bibeln? Kan vi klara oss utan Kyrkans Tradition (dvs det som traderats, först berättats muntligt och sedan skrivits ner i katekeser och förmedlats genom predikningar)?

Nej, jag tror inte det. (Joh 20:30, Joh 21:25, 2 Thess 2:15)

Och vad kom först, Kyrkan eller Bibeln? Jo, Kyrkan...