måndag 14 april 2014

Stilla veckan

Stilla veckan är inledd. Tid för bön, bot, omvändelse, fördjupning. Bikt. Som är Barmhärtighetens tribunal dit vi går för att bli benådade. För Han bar våra synder på Korset. Tacksamhet för Nåden. Tacksamhet för Barmhärtigheten.

Önskar dig rikligt av Guds Nåd för denna heliga tid.