måndag 26 maj 2014

Varför konvertera till Katolska Kyrkan...

... om Kyrkan ändå betraktar alla giltigt döpta (i Faderns och Sonens och den helige Andes namn) som kristna? Så var det någon som frågade på nätet.

Mitt svar:

För att man känner en oemotståndlig dragning till Kyrkan. För att man vill tillhöra den Kyrka som Kristus grundade. För att man blir förälskad i Kyrkans skönhet...

För att man till slut inte har något val... och älskar det... och kapitulerar för den Helige Ande...

Anden blåser vart den vill...

fredag 23 maj 2014

Lovsång till Kyrkan

Ur L'année liturgique av Prosper Guéranger

"O du Jesu kyrka, utlovad av honom under hans dödliga livs dagar, framsprungen ur hans av spjutet öppnade sida på korset, inrättad och fullkomnad av honom under de sista timmarna av hans vistelse här nere, vi hälsar dig med kärlek som vår gemensamma moder. Du är vår Återlösares brud, och du har fött oss till honom. Det är du som har givit oss livet i dopet, det är du som upplyser oss genom det Ord som i oss tänder ljuset, det är du som räcker oss det bistånd, med vars hjälp vår jordiska pilgrimsvandring kan leda oss till himlen, till sist: det är du som leder oss på frälsningens väg genom dina heliga ordningar.

I ditt moderliga sköte är vi trygga, där har vi inget att frukta. Vad förmår förvillelsen mot oss? Du är sanningens pelare och grundval på jorden (1 Tim 3:15). Vad kan revolutioner i vårt jordiska hemland göra oss? Vi vet att om allt fattas oss, skall vi inte behöva sakna dig. Just nu säger Jesus till sina apostlar: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Vem mer har en sådan grund för sitt bestånd, o kyrka! Hela mänsklighetens historia kan vittna om, att aldrig, under nitton sekler, har du varit övergiven. Tusen gånger har dödsrikets portar skrikit mot dig, men inte ett ögonblick har de vunnit över dig.

Eftersom du har din grund i Kristus, din brudgum, låter du oss dela den oföränderlighet som du har mottagit. Om vi tillhör dig finns det ingen sanning som vårt öga, renat av tron, inte kan blicka in i, inget gott som vi, trots vår svaghet, inte kan förverkliga, ingen förhoppning så gränslös att vi inte kan nå fram till dess uppfyllelse. Du håller oss i din hand, och från den höjd dit du lyfter oss kan vi skåda in i tidens mysterier och i evighetens hemligheter. Vår blick följer dig med tillgivenhet: än ser den dig stridande på jorden, än finner den dig lidande i dina älskade lemmar som i tiden sonar synderna, än skönjer den dig segrande i himlen. Fast du är vår samtida i tiden, är du redan till en del evighetens arvinge.

Bevara oss tillsammans med dig, bevara oss alltid, du vår moder, du som är Brudgummens älskade. Till vem skulle vi gå, om inte till dig allena, dig som han har anförtrott det eviga livets ord?"

(Ulf Ekman skulle nog skriva under på detta nu när han är hemma..)

torsdag 22 maj 2014

Paret Ekman nu katoliker!

I går, onsdagen den 21 maj 2014, blev Ulf och Birgitta Ekman upptagna i Kyrkans fulla gemenskap av biskop Anders Arborelius i Birgittasystrarnas kapell i Djursholm. De blev också konfirmerade.

Vilken glädje! Jag minns min egen upptagning i Kyrkan och den lycka jag kände över att äntligen få komma hem.

Så välkomna hem! Må Gud välsigna er vandring allt djupare in i Kyrkans hjärta!

Signum skriver om det här.

Dagen skriver om det här.

tisdag 20 maj 2014

Devotion

Icke-katoliker tror ofta att katoliker tillber Maria. De missförstår den kärlek och vördnad vi känner för Vår Herres och vår moder.

På engelska kallas kärleken till Maria (och helgonen) för devotion. När man översätter det ordet till svenska får man flera ord:

hängivenhet

fromhet

tillgivenhet

andakt


Alla fyra behövs för att beskriva kärleken till Maria. Speciellt ordet tillgivenhet uttrycker kärnan i kärleken till Maria. Hon är oss när och kär. Vi är henne tillgivna: vi älskar henne och vi är givna till henne av Jesus på Korset. (Joh 19:26-27)

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

söndag 18 maj 2014

Rosenkransen

En typiskt katolsk företeelse är Rosenkransen. Jag älskar Rosenkransen. Att be Rosenkransen är att vandra hand i hand med Guds Moder på Vägen till Gud Fader ledd av Anden. Vad heter de kristnas väg? Jo, Jesus Kristus (Joh 14:6).

Rosenkransen är en böneform med många bottnar. Den är en repetativ bön (av det slag som Jesus bad i Getsemane Matt 26:44). Vi upprepar samma ord flera gånger, först Fader Vår som är den bön Herren själv lärde oss, sedan Var Hälsad Maria. Var hälsad Maria består av ord från Bibeln (första delen, Luk 1:28, Luk 1:42): Den andra delen av bönen är Kyrkans förtröstansfulla rop till vår himmelska Moder som vi vet hör oss (Jak 5:16b, Upp 12:17). Den tredje bönen är en lovprisning av den Allraheligaste Treenigheten: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Rosenkransen är också en biblisk bön. Under tiden som man upprepar de muntliga bönerna mediterar (tänker) man över olika händelser i Jesu liv såsom de står beskrivna i Evangelierna. Det är ett sätt att lära sig se Jesus med Marias ögon. Hon är ju Hans mor och den som känner Honom bäst. Hon kan lära oss vad som gläder Honom.

Rosenkransen är också en fantastisk bön att be som förbön. När man ber bönerna kan man frambära en person man vill be för till Jesus. Eftersom vi katoliker tror att helgonen kan hjälpa oss med sina böner (eftersom de befinner sig i himlen inför Guds Ansikte) anförtror vi våra nära och kära och alla vi vill be för i Guds Moders händer och ber henne bära fram dem inför Jesu Tron (Matt 18:20).

Att be Rosenkransen är att lägga sitt liv i Guds Moders händer och låta henne leda fram oss till Sonen. Hon vet hur hon ska smycka oss som en vacker brud till Sonens glädje...

Hela den katolska tron finns i Bibeln.
Come and kneel before Him now!

lördag 17 maj 2014

Gottgörelse

Herre Jesus Kristus, i dag vill jag särskilt be för dem som inte tror på Din Närvaro i det Allraheligaste Sakramentet. Visa Dig för dem, som Du visade Dig för lärjungarna som var på väg till Emmaus. Låt dem se och känna igen Dig i det Brutna Brödet. Låt deras hjärtan fyllas av glädje över Din Närvaro.

Jag vill också särskilt be i dag för alla dem som kränker Din heliga Moder. Må hennes modershjärta beveka deras hårda hjärtan. Må de inse att hon också är deras moder.

Jag ger Dig och Din Moder mitt hjärta och min själ. Jag ger Dig mina fattiga små böner som gottgörelse. Jag ger mina knäfall som ersättning för dem som inte faller ner och tillber. Gör mitt hjärta så brinnande att det sätter hela världen i brand.

O du Helige Ande, kom och gör hela världen brinnande av kärlek till Jesus, närvarande i Altarets Allraheligaste Sakrament!

måndag 12 maj 2014

Döden och det eviga livet

I den apostoliska trosbekännelsen säger vi att vi tror på det eviga livet.

Vad betyder det eviga livet? Bland annat detta: att när vi dör är det bara kroppen som dör, inte själen. Helgonen lever i himlen inför Guds Ansikte.

Ur Katolska Kyrkans Katekes nr 366:

"Kyrkan lär att varje andlig själ omedelbart skapas av Gud, den 'produceras' inte av föräldrarna. Hon lär oss också att den är odödlig: den förgås inte vid sin skilsmässa från kroppen i döden och skall på nytt förena sig med kroppen vid den slutliga uppståndelsen."

Här finns kapitlet från Katekesen om det eviga livet, enskilda domen, himlen, skärselden, helvetet och yttersta domen (för långt för att skriva av...)

Varje gång vi läst/bekänt/bett trosbekännelsen avslutar vi med AMEN. Det betyder att vi bekräftar det vi nyss sagt. Så AMEN, AMEN, AMEN. Jag tror på det eviga livet, jag tror på enskilda och yttersta domen, jag tror på himmel, skärseld och helvete (även om jag hoppas att helvetet är ytterst glest befolkat...)

Varje dag ber jag för döende och döda. Bönen för de döda finns i Bibeln: i Andra Mackabeerboken 12:38-45.

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

fredag 9 maj 2014

Följa Lammet varthelst Han går

I morgon fyller jag 26 år som katolik. Den 10 maj 1988 upptogs jag i Kyrkans fulla gemenskap och mitt hjärta överflödar av tacksamhet.

Det har hänt mycket under dessa 26 år. Har jag varit trogen alla gånger? Nej. Har jag varit glad över att vara katolik hela tiden? Nej.

Men har jag ständigt återvänt och omvänt mig? Ja. Har min glädje och tacksamhet vuxit med tiden? Ja.

Vad har jag lärt mig under dessa år?

Bland annat detta: att vara katolik är att följa Lammet varthelst Han går. Att Hans Vilja är bättre än min, även när jag är rädd.

Detta har jag också lärt mig: av mig själv kan jag inte göra någonting. Kraften och styrkan och kärleken är Hans. I min kraftlöshet får jag ösa ur Hans skattkammare som är Kyrkan.

Även detta har jag lärt mig: helgonens förbön och föredöme klarar jag mig inte utan.

Så alla ni, mina älskade: Guds Moder, Thérèse, Bernhard, Josef, Teresa av Avila, Maryam, Irenaeus, Rita, Judas Taddeus, Klara, David av Munktorp, Katarina av Vadstena, Katarina av Siena, Charles de Foucault och alla andra, bed för mig om mer trohet, mer kärlek, mer överlåtelse.

Tack, Herre Jesus, för Kyrkan!

Rosenkransen och Skriften

Hittade nyss detta om Rosenkransen på EWTN (på engelska alltså).

Nyttig läsning för den som tror att Rosenkransen är obiblisk.

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

onsdag 7 maj 2014

Jungfru Maria

"En tillsluten lustgård är min syster, min brud,
en tillsluten brunn, en förseglad källa."

(Höga Visan 4:12, 1917 års översättning)

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

tisdag 6 maj 2014

Kyrkans dagliga bön

Av alla okunniga påståenden jag läst om Kyrkan tar nog detta priset: Tidegärden är ockult.

Den som skrev det har inte en aning om vad Tidegärden är...

Jag bad nyss laudes, Kyrkans morgonbön, och efter avslutad bön kom jag ihåg det påståendet som jag läste för länge sedan.

Vad är då Tidegärden? Det är Kyrkans dagliga bön, som till allra största delen består av Bibeltexter.

Laudes t.ex. är uppbyggt på följande vis:

Först ett invitatorium, dvs en inbjudan till bönen, bestående av en antifon (omkväde) och ps 95 ur Psaltaren. Därefter en hymn, dvs en sång ur Kyrkans skattkammare. Sedan följer 3 psaltarpsalmer med tillhörande antifoner. Sedan en kort läsning ur Bibeln. I dag var det Apg 13:30-33. Det därpå följande responsoriet handlade om Jesu Uppståndelse. Efter det sjunger/läser man Benedictus, som är Sakarias lovsång (Luk 1:68-79) med antifon. Därefter följer förböner, Fader vår och en slutbön och välsignelse.

Döm själv om det är ockult...

Tidegärden utgörs av sju dagliga böner, som helgar alla dygnets timmar. "Sju gånger om dagen prisar jag dig för dina rättfärdiga lagar" står det i Bibeln (Ps 119:164).

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

Här finns för övrigt dagens första läsning i mässan.

Här finns dagens psaltarpsalm.

Här finns dagens evangelium.

måndag 5 maj 2014

Att upprepa samma böneord är förbjudet?

Somliga kritiserar katoliker för att vi upprepar samma böner flera gånger. De säger att det är förbjudet (Matt 6:7).

Visste inte Jesus om det..? Läs Matt 26:44.

Om det är tillåtet tre gånger borde det vara tillåtet tio gånger...

(en dekad i Rosenkransen består av tio Var hälsad Maria, omringad av Fader vår och Ära vare Fadern)

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

Helgon är inte döda

Jag slog upp min Bibel för en stund sedan och läste i Lukasevangeliet om Jesus på Tabor (9:26-36). Har läst den texten massor med gånger men aldrig tänkt på tidigare att somliga skulle påstå att Jesus talade med döda människor (eller i alla fall en, Mose, för Elia togs ju upp till himlen i en vagn av eld utan att dö). Enligt 5 Mos 34:5 dog Mose i Moab. Men evangelierna säger att Jesus samtalade med honom på berget Tabor.

Kände Jesus inte till att man inte får tala med döda människor..? Eller är det så att helgonen inte är döda annat än kroppsligt...?

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

(Profeten Elia firas för övrigt som ett helgon av karmeliterna den 20 juli.)


Nya Cecilia

Vår nya psalmbok är underbar! Hittar ständigt nya favoriter! Och  min absoluta favorit (Nu må varje dödlig tystna) finns kvar som nr 160 (var 505 i den gamla).
Ps 117

Ps 361

Ps 160söndag 4 maj 2014

En liten påminnelse till alla som älskar Guds Moder...

Maj är Marias månad...


Barndop

Redan de första kristna döpte sina barn. Här finns en lista med citat. 


lördag 3 maj 2014

Eukaristin

Kyrkans största skatt är Eukaristin (mässan, nattvarden, kommunionen).

Jesus talar om Eukaristin bl.a. i Johannesevangeliets kapitel 6. Han talar om Sitt Kött som verklig föda och Sitt Blod som verklig dryck. Jag har aldrig kunnat förstå hur man kan tolka detta symboliskt. Många av Hans lärjungar som hörde Honom tala om Eukaristin drog sig bort från Honom och slutade följa Honom. I dag är det många som vänder sig bort från den Kyrka Han grundade pga detta. De kan inte acceptera att det verkligen är Jesus som man ser på altaret i en katolsk mässa och som de troende tar emot i sina munnar. De kan inte acceptera att Gud är oss så nära. Nu under påsktiden läser man i mässan om lärjungarna som mötte Jesus på vägen till Emmaus (Luk 24). De som sett Jesus med sina egna ögon innan Han korsfästes kände inte igen Honom förrän Han bröt Brödet, dvs firade mässan med dem. När Han bröt Brödet öppnades deras ögon och de förebrådde sig själva för att de inte kände igen Honom.

Kristna människor önskar ibland att de kunnat vara med på Jesu tid och sett Honom med egna ögon. Men vi behöver inte önska det: vi kan se Honom med vår tros ögon på altaret. Vi kan tillbe Honom där. Vi kan tala med Honom som är närvarande i tabernaklet. Han är ständigt närvarande där och väntar på att vi ska komma till Honom, både när det är mässa och när det inte är det.

Jag uppfattar det som om många kristna är som lärjungarna som vandrade till Emmaus. De har hört allt om Jesus, de har läst Bibeln från pärm till pärm, men de känner inte igen Honom när Han står framför dem. Jag ber att deras ögon må öppnas så att de ser Hans verkliga närvaro i Altarets Allraheligaste Sakrament, i det Bröd som vi får äta och tillbe. Jag ber att de ska få erfara i sina liv vad Hans närvaro betyder och verkligen förstå att Herren lever i Sin Kyrka.
torsdag 1 maj 2014

Helgon

Helgonen är viktiga för katoliker, men somliga tror att vi dyrkar döda människor.

Några klargöranden:

Helgonen är inte döda. Katoliker tror på det eviga livet, dvs efter den kroppsliga döden fortsätter själen att leva. Antingen i helvetet, eller i skärselden, eller, i helgonens fall, i himlen. (Gud förbjude att någon hamnar i helvetet! Min bön är att alla Guds skapelser ska bli frälsta.) Det är inte bara helgonförklarade människor som finns i himlen. Vissa helgonförklaras av Kyrkan för att framstå som föredömen och lärare för oss andra. Men alla som är himlen, somliga kända av oss och somliga okända, är helgon. Om jag, vilket jag hoppas, kommer till himlen en dag, blir jag ett helgon.

Vi dyrkar inte helgon. Vi vördar dem och vi ber dem hjälpa oss, eftersom det är vår tro att de som befinner sig inför Guds ansikte kan höra oss. Kyrkan i himmel och på jord är innerligt förbundna med varandra i de heligas gemenskap. Ett helgon kan vara mig lika när och kär som min syster eller min bror. Vi tillhör alla Guds familj som är Kyrkan.

Helgonreliker. Under den allra första tiden i Kyrkan som det står om i Apostlagärningarna, ville folket t.o.m. att Petri skugga skulle falla över dem. (Apg 5:15) och man började tidigt att fira mässan vid martyrernas gravar. Därifrån till att vörda helgonens reliker är inte långt. Den man älskar vill man ha ett konkret minne av... hårlockar, klädesplagg, eller som i vissa helgons fall, ben.


St Josef Arbetaren

I dag är det st Josef Arbetarens dag. Den firas sedan 1950-talet, så det är en väldigt ny fest. Vårt kapell heter st Josef Arbetaren, så i dag är vår patronatsfest. Det har vi firat med mässa och kyrkkaffe.

Underbare st Josef kan jag gärna fira alla dagar hela året. Han är tystnadens och det stilla arbetets man, han är bönens och lydnadens man. Av Gud Fader fick han uppdraget att ha omsorg om Guds egen Son och Sonens moder. Han har omsorg om hela Kyrkan och vördas särskilt som de döendes skyddshelgon. St Josef kan lära oss om det dagliga livet med Jesus. Han levde ju med Jesus i många år och nu finns han i himlen vid sin Sons sida.

St Josef, bed för oss! Led oss närmare din Son!