tisdag 20 maj 2014

Devotion

Icke-katoliker tror ofta att katoliker tillber Maria. De missförstår den kärlek och vördnad vi känner för Vår Herres och vår moder.

På engelska kallas kärleken till Maria (och helgonen) för devotion. När man översätter det ordet till svenska får man flera ord:

hängivenhet

fromhet

tillgivenhet

andakt


Alla fyra behövs för att beskriva kärleken till Maria. Speciellt ordet tillgivenhet uttrycker kärnan i kärleken till Maria. Hon är oss när och kär. Vi är henne tillgivna: vi älskar henne och vi är givna till henne av Jesus på Korset. (Joh 19:26-27)

Hela den katolska tron finns i Bibeln.