lördag 3 maj 2014

Eukaristin

Kyrkans största skatt är Eukaristin (mässan, nattvarden, kommunionen).

Jesus talar om Eukaristin bl.a. i Johannesevangeliets kapitel 6. Han talar om Sitt Kött som verklig föda och Sitt Blod som verklig dryck. Jag har aldrig kunnat förstå hur man kan tolka detta symboliskt. Många av Hans lärjungar som hörde Honom tala om Eukaristin drog sig bort från Honom och slutade följa Honom. I dag är det många som vänder sig bort från den Kyrka Han grundade pga detta. De kan inte acceptera att det verkligen är Jesus som man ser på altaret i en katolsk mässa och som de troende tar emot i sina munnar. De kan inte acceptera att Gud är oss så nära. Nu under påsktiden läser man i mässan om lärjungarna som mötte Jesus på vägen till Emmaus (Luk 24). De som sett Jesus med sina egna ögon innan Han korsfästes kände inte igen Honom förrän Han bröt Brödet, dvs firade mässan med dem. När Han bröt Brödet öppnades deras ögon och de förebrådde sig själva för att de inte kände igen Honom.

Kristna människor önskar ibland att de kunnat vara med på Jesu tid och sett Honom med egna ögon. Men vi behöver inte önska det: vi kan se Honom med vår tros ögon på altaret. Vi kan tillbe Honom där. Vi kan tala med Honom som är närvarande i tabernaklet. Han är ständigt närvarande där och väntar på att vi ska komma till Honom, både när det är mässa och när det inte är det.

Jag uppfattar det som om många kristna är som lärjungarna som vandrade till Emmaus. De har hört allt om Jesus, de har läst Bibeln från pärm till pärm, men de känner inte igen Honom när Han står framför dem. Jag ber att deras ögon må öppnas så att de ser Hans verkliga närvaro i Altarets Allraheligaste Sakrament, i det Bröd som vi får äta och tillbe. Jag ber att de ska få erfara i sina liv vad Hans närvaro betyder och verkligen förstå att Herren lever i Sin Kyrka.