lördag 17 maj 2014

Gottgörelse

Herre Jesus Kristus, i dag vill jag särskilt be för dem som inte tror på Din Närvaro i det Allraheligaste Sakramentet. Visa Dig för dem, som Du visade Dig för lärjungarna som var på väg till Emmaus. Låt dem se och känna igen Dig i det Brutna Brödet. Låt deras hjärtan fyllas av glädje över Din Närvaro.

Jag vill också särskilt be i dag för alla dem som kränker Din heliga Moder. Må hennes modershjärta beveka deras hårda hjärtan. Må de inse att hon också är deras moder.

Jag ger Dig och Din Moder mitt hjärta och min själ. Jag ger Dig mina fattiga små böner som gottgörelse. Jag ger mina knäfall som ersättning för dem som inte faller ner och tillber. Gör mitt hjärta så brinnande att det sätter hela världen i brand.

O du Helige Ande, kom och gör hela världen brinnande av kärlek till Jesus, närvarande i Altarets Allraheligaste Sakrament!