tisdag 6 maj 2014

Kyrkans dagliga bön

Av alla okunniga påståenden jag läst om Kyrkan tar nog detta priset: Tidegärden är ockult.

Den som skrev det har inte en aning om vad Tidegärden är...

Jag bad nyss laudes, Kyrkans morgonbön, och efter avslutad bön kom jag ihåg det påståendet som jag läste för länge sedan.

Vad är då Tidegärden? Det är Kyrkans dagliga bön, som till allra största delen består av Bibeltexter.

Laudes t.ex. är uppbyggt på följande vis:

Först ett invitatorium, dvs en inbjudan till bönen, bestående av en antifon (omkväde) och ps 95 ur Psaltaren. Därefter en hymn, dvs en sång ur Kyrkans skattkammare. Sedan följer 3 psaltarpsalmer med tillhörande antifoner. Sedan en kort läsning ur Bibeln. I dag var det Apg 13:30-33. Det därpå följande responsoriet handlade om Jesu Uppståndelse. Efter det sjunger/läser man Benedictus, som är Sakarias lovsång (Luk 1:68-79) med antifon. Därefter följer förböner, Fader vår och en slutbön och välsignelse.

Döm själv om det är ockult...

Tidegärden utgörs av sju dagliga böner, som helgar alla dygnets timmar. "Sju gånger om dagen prisar jag dig för dina rättfärdiga lagar" står det i Bibeln (Ps 119:164).

Hela den katolska tron finns i Bibeln.

Här finns för övrigt dagens första läsning i mässan.

Här finns dagens psaltarpsalm.

Här finns dagens evangelium.