söndag 18 maj 2014

Rosenkransen

En typiskt katolsk företeelse är Rosenkransen. Jag älskar Rosenkransen. Att be Rosenkransen är att vandra hand i hand med Guds Moder på Vägen till Gud Fader ledd av Anden. Vad heter de kristnas väg? Jo, Jesus Kristus (Joh 14:6).

Rosenkransen är en böneform med många bottnar. Den är en repetativ bön (av det slag som Jesus bad i Getsemane Matt 26:44). Vi upprepar samma ord flera gånger, först Fader Vår som är den bön Herren själv lärde oss, sedan Var Hälsad Maria. Var hälsad Maria består av ord från Bibeln (första delen, Luk 1:28, Luk 1:42): Den andra delen av bönen är Kyrkans förtröstansfulla rop till vår himmelska Moder som vi vet hör oss (Jak 5:16b, Upp 12:17). Den tredje bönen är en lovprisning av den Allraheligaste Treenigheten: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Rosenkransen är också en biblisk bön. Under tiden som man upprepar de muntliga bönerna mediterar (tänker) man över olika händelser i Jesu liv såsom de står beskrivna i Evangelierna. Det är ett sätt att lära sig se Jesus med Marias ögon. Hon är ju Hans mor och den som känner Honom bäst. Hon kan lära oss vad som gläder Honom.

Rosenkransen är också en fantastisk bön att be som förbön. När man ber bönerna kan man frambära en person man vill be för till Jesus. Eftersom vi katoliker tror att helgonen kan hjälpa oss med sina böner (eftersom de befinner sig i himlen inför Guds Ansikte) anförtror vi våra nära och kära och alla vi vill be för i Guds Moders händer och ber henne bära fram dem inför Jesu Tron (Matt 18:20).

Att be Rosenkransen är att lägga sitt liv i Guds Moders händer och låta henne leda fram oss till Sonen. Hon vet hur hon ska smycka oss som en vacker brud till Sonens glädje...

Hela den katolska tron finns i Bibeln.