torsdag 1 maj 2014

St Josef Arbetaren

I dag är det st Josef Arbetarens dag. Den firas sedan 1950-talet, så det är en väldigt ny fest. Vårt kapell heter st Josef Arbetaren, så i dag är vår patronatsfest. Det har vi firat med mässa och kyrkkaffe.

Underbare st Josef kan jag gärna fira alla dagar hela året. Han är tystnadens och det stilla arbetets man, han är bönens och lydnadens man. Av Gud Fader fick han uppdraget att ha omsorg om Guds egen Son och Sonens moder. Han har omsorg om hela Kyrkan och vördas särskilt som de döendes skyddshelgon. St Josef kan lära oss om det dagliga livet med Jesus. Han levde ju med Jesus i många år och nu finns han i himlen vid sin Sons sida.

St Josef, bed för oss! Led oss närmare din Son!