måndag 26 maj 2014

Varför konvertera till Katolska Kyrkan...

... om Kyrkan ändå betraktar alla giltigt döpta (i Faderns och Sonens och den helige Andes namn) som kristna? Så var det någon som frågade på nätet.

Mitt svar:

För att man känner en oemotståndlig dragning till Kyrkan. För att man vill tillhöra den Kyrka som Kristus grundade. För att man blir förälskad i Kyrkans skönhet...

För att man till slut inte har något val... och älskar det... och kapitulerar för den Helige Ande...

Anden blåser vart den vill...