torsdag 19 juni 2014

De levandes Gud

"Gud är inte en gud för döda utan för levande", sa vår Herre (Matt 22:32). Abraham, Isak och Jakob, som Han nämnde stunden innan var döda (kroppsligen) men uppenbarligen ändå levande, för enligt Jesus är Gud Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

De är alltså helgon. De lever inför Guds Ansikte i himmelen.

Innan Jesu himmelsfärd var himmelen uppenbarligen inte tom: helgonen var bredvid Abraham i himmelen (Luk 16:22). Nu är de vid Jesu sida (Upp 3:21). Om Abraham, Isak och Jakob förtjänade att komma till himmelen redan innan Jesu lidande, död och uppståndelse, hur ska då inte de som levt för Jesus och dött för Jesus inte förtjäna att vara där?

Uppenbarelseboken bekräftar Kyrkans tro: himmelen är befolkad, inte bara den Allraheligaste Treenigheten och änglarna, utan också av helgonen.

Lovad vare Du, Heliga Treenighet, för helgonen!

Hela den katolska tron finns i Bibeln.