måndag 2 juni 2014

Jesu Hjärta och den rätta vägen

Sedan 1500-talet är det tradition (med litet t) att ha ett tema för varje månad. Juni har som tema Jesu Heliga Hjärta.

Jesus, vår Herre, säger till oss: "Ta på er Mitt ok och lär av Mig, som har ett milt och ödmjukt Hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och Min börda är lätt" (Matt 11:29-30)

I Jesu Heliga Hjärta finner vi hela gudomens härlighet. I Jesu Heliga Hjärta finner vi vila. I Jesu Heliga Hjärta finner vi den rätta vägen. Till Jesu Heliga Hjärta leds vi av Anden.

I Gamla Testamentet säger Herren till oss: "Slå in på vägarna från fordom, fråga efter de gamla stigarna, efter den rätta vägen. Ta den vägen, och ni skall finna vila." (Jer 6:16)

Vilken är den gamla stigen, den rätta vägen? Den som funnits i 2000 år och lett miljarder människor till Tron...

Slå in på den väg som är Jesus, den som Franciskus, Birgitta, Bernhard, lilla Thérèse, Teresa av Avila, Moder Elisabeth Hesselblad och otaliga andra gått. Den katolska vägen...

Välkommen, kristne pilgrim, att vandra med oss på den rätta vägen...

Det finns fler vägar, ja, men det är bättre att gå den rätta vägen...