tisdag 29 juli 2014

måndag 28 juli 2014

Martyrskap

Vi läser om martyrer från förr och beundrar deras hängivenhet för Kristus. I dag är martyriet mer aktuellt än på många hundra år. Varje dag dör kristna för sin tro, speciellt i Mellanöstern. Islamisternas ondska verkar inte känna några gränser överhuvudtaget.

Vi som sitter här i trygga Sverige riskerar än så länge inte martyrskapet, men vi måste med bön och handling stödja våra kristna bröder och systrar i Irak och Syrien.

Sverige är skamlöst tyst inför detta. Låt oss höja våra röster, så att de hörs ända till himlen! Och låt vår tro bli så brinnande, att vi skulle glädja oss åt martyriet om vi ställdes inför det!

Om man råkar befinna sig i Stockholm på fredag den 1 augusti, kan man gå till sta Eugenia i Kungsträdgården. Där pågår från kl. 8.00- 21.00 tillbedjan och förbön för förföljda kristna i Irak, Syrien och övriga världen. Mer info finns här


tisdag 22 juli 2014

Leva enligt kristendomen

Ur Ignatios av Antiochias brev till magnesierna:

"Låt oss inte vara okänsliga för Kristi godhet. Om han gjorde som vi skulle vi inte finnas till längre. Låt oss därför bli hans lärjungar och leva enligt kristendomen. Den som kallar sig med ett annat namn än detta tillhör inte Gud. Kasta därför bort den dåliga surdegen som blivit gammal och härsken. Bli förvandlade till en ny surdeg som är Jesus Kristus. Bli saltade i honom så att ingen blir fördärvad. Det är efter lukten som ni kommer att bli bedömda. Det är orimligt att tala om Jesus Kristus och judaisera. Kristendomen har inte kommit till tro på judendomen utan judendomen på kristendomen. Till den samlas alla som med sin tunga bekänner tron på Gud."

(Ignatios dog år 107)

fredag 18 juli 2014

Sinnen

Titt som tätt hör man/läser man vissa kristna säga att man minsann inte får använda bilder i sin andakt. De hänvisar rätt så ofta till bildförbudet i Gamla Testamentet. (Är det verkligen ett absolut bildförbud? Vår Herre instruerade ju att Arken skulle ha avbilder av änglar...)

Vår Herre, som fanns före tidens början, blev människa i Jesus Kristus. Hans samtida kunde se Honom och röra vid Honom. Han är både sann Gud och sann människa. Det finns väldigt tidiga bilder av Honom i katakomberna. Dessutom säger Paulus till galaterna att de fått Kristus framställd för sig som korsfäst (Gal 3:1). Jag har alltid undrat om det inte betyder att de fått se bilder på Honom.

Det finns inget kristet bildförbud.

Vår Herre har utrustat oss med olika sinnen. Vi kan inte bara höra, utan även se, känna, lukta osv. Varför skulle Vår Herre inte vilja/tillåta oss att använda våra sinnen när vi närmar oss Honom? Är bara hörseln 'ren'? Får vi inte använda vår syn för att upptända vår kärlek till Honom? Kan inte doften av ljus och rökelse hjälpa till att lyfta våra hjärtan till Honom?

Dessutom finns en annan aspekt. När jag, innan jag ska be, tänder ett ljus och sätter mig tillrätta inför Vår Herres bild, förbereder det mig för bönen. Det försätter mig i ett tillstånd av lugn och förväntan. Nu går jag in i bönens värld, där Vår Herre väntar på mig. Omvärlden försvinner i bakgrunden.

Vår Herre visste vad Han gjorde när Han gav oss sinnen.
torsdag 17 juli 2014

Vår Fru av Berget Karmels fest...

...firade Kyrkan i går. Här finns en predikan av biskop Anders för dagen.söndag 13 juli 2014

Endast i Jesu Hjärta...

... kan man finna frid. Endast i Jesu Hjärta kan man finna tröst. Endast i Jesu Hjärta finns Sanningen. Han vet vem du är. Han vet vad du vill. Han vet hurdan du är. Människor kan misstro dig. Människor kan såra dig, men Han... Han vet allt. I Hans Heliga Hjärta kan du söka tillflykt från det som skadar dig. I Hans Heliga Hjärta kan du finna vila. Gå till Honom.

tisdag 8 juli 2014

Inre samling

Den inre samlingen är en Herrens gåva som du kan förbereda dig för. Det finns många sätt att förbereda sig för detta. Ett sätt är att gå in i sin kammare, stänga dörren, ta fram en bild av Vår Herre som man tycker om, tända ett ljus. Be en kort bön till den Helige Ande om vägledning. Det kan räcka med att säga: Helige Ande, inspirera mig, t.ex. Man behöver inte vara mångordig. Tvärtom, ju färre ord desto bättre, är min personliga erfarenhet. Titta på bilden av Vår Herre, försätt dig i Hans sällskap. Föreställ dig Herren Jesus vid din sida. Säg inget, var bara tyst. Titta på Honom. 

När distraktionen kommer, uppmärksamma den inte, bara skjut den åt sidan och börja om. Tänk på att Herren är vid din sida. 

Gör så en stund varje dag, gärna vid samma tid varje dag, så att det blir en vana att få en stund i ensamhet med den Älskade. Kom bara ihåg att den inre samlingen är en gåva. Du får den när Vår Herre märker att du är redo för den. Ge bara inte upp, oavsett omständigheter. Han vill ha din kärleksfulla uppmärksamhet, för Han har Sin kärleksfulla uppmärksamhet riktad mot dig. Sök inte att få olika nådegåvor, utan bara Herren själv, för Han är den största Gåvan.

onsdag 2 juli 2014

Jesu Dyrbara Blod

Juli är i Katolska Kyrkan helgad åt Jesu Dyrbara Blod (1 Pet 1:19).

Hans Blod frälser oss. Hans Blod är försoningsoffret (Rom 3:25). Han utgjöt Sitt Blod för oss. I kalken på altaret under mässan ser vi Hans Blod (Joh 6:53-56). Utgjutet för oss varje dag när Himlen kommer ner på jorden. För oss att stilla vår andliga törst. För oss som svalkande dryck under ökenvandringen här på jorden. För oss att tillbe...

tisdag 1 juli 2014

Varför är Maria avlad utan synd?

Det är katolsk tro att Maria är avlad utan synd, dvs att hon inte bär på arvsynden som vi andra (Katolska Kyrkans Katekes nr 411). Jag har trott att det var för vår skull som hon är skapad så, för att visa oss hur den frälsta människan ska vara. Men nyss när jag bad min morgonbön gick polletten ner...

I andra läsningen i läsningsbönen står följande:

"Den helige Ande som vilade över Kristus bevarade Honom, så att Han avlades utan synd, föddes utan synd och utan någon syndens fläck lämnade denna värld, såsom det är skrivet om Honom" (Haymo av Auxerre, död 878).

För Kristi skull, för hennes Sons skull, bevarades Maria ren. Endast en helt ren moder kan föda en helt ren Son. I Katekesen står (nr 487): "Det som den katolska tron tror om Maria har sin grund i det hon tror om Kristus, men det som hon lär om Maria kastar i sin tur ljus över det som hon tror om Kristus".

Alltså, allt som Kyrkan lär och tror om Maria, lär och tror hon för Kristi skull. När Kyrkan genom seklerna mediterat över vem Herren är, har man som en följd också mediterat över vem den kvinna är som Gud utvalt och förberett för att vara värdig att vara den port genom vilken Kristus kom till världen.

Vi är som kristna också kallade att 'föda' Kristus. Inte som Maria naturligtvis, men att föda Honom i våra egna och andras själar. Vi är missionärer alla, genom det uppdrag som vi fått i dopet. Vi har samma uppdrag som Maria, fast på ett enbart andligt vis. Maria hjälper oss med detta, för hon vet vad det innebär och hon står troget vid Sonens sida, både i jordelivet (se evangelierna) och nu i äran i himlen.