söndag 13 juli 2014

Endast i Jesu Hjärta...

... kan man finna frid. Endast i Jesu Hjärta kan man finna tröst. Endast i Jesu Hjärta finns Sanningen. Han vet vem du är. Han vet vad du vill. Han vet hurdan du är. Människor kan misstro dig. Människor kan såra dig, men Han... Han vet allt. I Hans Heliga Hjärta kan du söka tillflykt från det som skadar dig. I Hans Heliga Hjärta kan du finna vila. Gå till Honom.