tisdag 8 juli 2014

Inre samling

Den inre samlingen är en Herrens gåva som du kan förbereda dig för. Det finns många sätt att förbereda sig för detta. Ett sätt är att gå in i sin kammare, stänga dörren, ta fram en bild av Vår Herre som man tycker om, tända ett ljus. Be en kort bön till den Helige Ande om vägledning. Det kan räcka med att säga: Helige Ande, inspirera mig, t.ex. Man behöver inte vara mångordig. Tvärtom, ju färre ord desto bättre, är min personliga erfarenhet. Titta på bilden av Vår Herre, försätt dig i Hans sällskap. Föreställ dig Herren Jesus vid din sida. Säg inget, var bara tyst. Titta på Honom. 

När distraktionen kommer, uppmärksamma den inte, bara skjut den åt sidan och börja om. Tänk på att Herren är vid din sida. 

Gör så en stund varje dag, gärna vid samma tid varje dag, så att det blir en vana att få en stund i ensamhet med den Älskade. Kom bara ihåg att den inre samlingen är en gåva. Du får den när Vår Herre märker att du är redo för den. Ge bara inte upp, oavsett omständigheter. Han vill ha din kärleksfulla uppmärksamhet, för Han har Sin kärleksfulla uppmärksamhet riktad mot dig. Sök inte att få olika nådegåvor, utan bara Herren själv, för Han är den största Gåvan.