onsdag 2 juli 2014

Jesu Dyrbara Blod

Juli är i Katolska Kyrkan helgad åt Jesu Dyrbara Blod (1 Pet 1:19).

Hans Blod frälser oss. Hans Blod är försoningsoffret (Rom 3:25). Han utgjöt Sitt Blod för oss. I kalken på altaret under mässan ser vi Hans Blod (Joh 6:53-56). Utgjutet för oss varje dag när Himlen kommer ner på jorden. För oss att stilla vår andliga törst. För oss som svalkande dryck under ökenvandringen här på jorden. För oss att tillbe...