tisdag 22 juli 2014

Leva enligt kristendomen

Ur Ignatios av Antiochias brev till magnesierna:

"Låt oss inte vara okänsliga för Kristi godhet. Om han gjorde som vi skulle vi inte finnas till längre. Låt oss därför bli hans lärjungar och leva enligt kristendomen. Den som kallar sig med ett annat namn än detta tillhör inte Gud. Kasta därför bort den dåliga surdegen som blivit gammal och härsken. Bli förvandlade till en ny surdeg som är Jesus Kristus. Bli saltade i honom så att ingen blir fördärvad. Det är efter lukten som ni kommer att bli bedömda. Det är orimligt att tala om Jesus Kristus och judaisera. Kristendomen har inte kommit till tro på judendomen utan judendomen på kristendomen. Till den samlas alla som med sin tunga bekänner tron på Gud."

(Ignatios dog år 107)