måndag 28 juli 2014

Martyrskap

Vi läser om martyrer från förr och beundrar deras hängivenhet för Kristus. I dag är martyriet mer aktuellt än på många hundra år. Varje dag dör kristna för sin tro, speciellt i Mellanöstern. Islamisternas ondska verkar inte känna några gränser överhuvudtaget.

Vi som sitter här i trygga Sverige riskerar än så länge inte martyrskapet, men vi måste med bön och handling stödja våra kristna bröder och systrar i Irak och Syrien.

Sverige är skamlöst tyst inför detta. Låt oss höja våra röster, så att de hörs ända till himlen! Och låt vår tro bli så brinnande, att vi skulle glädja oss åt martyriet om vi ställdes inför det!

Om man råkar befinna sig i Stockholm på fredag den 1 augusti, kan man gå till sta Eugenia i Kungsträdgården. Där pågår från kl. 8.00- 21.00 tillbedjan och förbön för förföljda kristna i Irak, Syrien och övriga världen. Mer info finns här