tisdag 1 juli 2014

Varför är Maria avlad utan synd?

Det är katolsk tro att Maria är avlad utan synd, dvs att hon inte bär på arvsynden som vi andra (Katolska Kyrkans Katekes nr 411). Jag har trott att det var för vår skull som hon är skapad så, för att visa oss hur den frälsta människan ska vara. Men nyss när jag bad min morgonbön gick polletten ner...

I andra läsningen i läsningsbönen står följande:

"Den helige Ande som vilade över Kristus bevarade Honom, så att Han avlades utan synd, föddes utan synd och utan någon syndens fläck lämnade denna värld, såsom det är skrivet om Honom" (Haymo av Auxerre, död 878).

För Kristi skull, för hennes Sons skull, bevarades Maria ren. Endast en helt ren moder kan föda en helt ren Son. I Katekesen står (nr 487): "Det som den katolska tron tror om Maria har sin grund i det hon tror om Kristus, men det som hon lär om Maria kastar i sin tur ljus över det som hon tror om Kristus".

Alltså, allt som Kyrkan lär och tror om Maria, lär och tror hon för Kristi skull. När Kyrkan genom seklerna mediterat över vem Herren är, har man som en följd också mediterat över vem den kvinna är som Gud utvalt och förberett för att vara värdig att vara den port genom vilken Kristus kom till världen.

Vi är som kristna också kallade att 'föda' Kristus. Inte som Maria naturligtvis, men att föda Honom i våra egna och andras själar. Vi är missionärer alla, genom det uppdrag som vi fått i dopet. Vi har samma uppdrag som Maria, fast på ett enbart andligt vis. Maria hjälper oss med detta, för hon vet vad det innebär och hon står troget vid Sonens sida, både i jordelivet (se evangelierna) och nu i äran i himlen.