torsdag 28 augusti 2014

Att komma till korta

Som kristna ställs vi inför höga ideal: vi ska älska våra fiender, be för dem som förföljer oss, inte visa upp vår bön och våra goda gärningar inför världen, ge Gud den första och främsta platsen i vårt liv, leva kyskt, inte ljuga, inte ha begärelse efter andras ägodelar osv osv.

Det är en hel lång rad med saker som kan vara svåra att leva upp till. Vi faller. Kommer till korta.

Vad händer då? Kommer vi automatiskt till helvetet? Ställs vi helt utanför Guds Nåd?

Vi har en barmhärtig Gud, fylld av kärlek, en Gud som inte vill syndarens död, utan att han OMVÄNDER sig.

Hur många gånger ska någon kunna göra ont mot mig och få förlåtelse? (Matt 18:21-22). Vi som läser Bibeln vet svaret utan att kolla... Skulle Fadern kräva det av oss, om Han inte ville ge oss förlåtelse så många gånger vi behöver? Nej, vår himmelske Fader vet vad vi behöver. Han vet av vilket material vi är gjorda. Han förlåter. Åter och åter. Så många gånger vi ber om förlåtelse förlåter Han.

Som katolik har vi bikten. När vi ångrar vår synd går vi till prästen och bekänner vari vi brustit. Han ger råd hur man ska komma vidare. Han ger Guds förlåtelse. När avlösningens ord ljuder i biktstolen är det en börda som lyfts av och man går ut med lätta steg och glädjefyllt hjärta. Man har blivit förlåten. Man får börja om. Försöka på nytt. Upprättad. Helad. Älskad. Önskad. Himlens änglar gläder sig.

Visst, vi kom till korta, men vi reste oss igen. Det är det som är det viktiga. Att komma till korta och behöva Guds hjälp för att komma igen är förödmjukande. Men förödmjukelse kan leda till ödmjukhet. Kan leda till större kärlek. Kan leda till helgelse. Så det kan leda till något gott. Till att vi blir de helgon Gud vill att vi ska bli.

Så bli inte nedslagen av din synd. Bekänn den. Visa upp den i ljuset av Guds kärlek. Dölj den inte. Använd den till att få Faderns Barmhärtighet att strömma över dig. För Han vill just det: låta Sin Barmhärtighet strömma över dig och hela dig.

Bekänn din synd. Bli inte nedslagen. Res dig efter varje fall, om de så inträffar många gånger varje dag. Det är inte hur många gånger du faller som räknas, utan hur många gånger du tar Jesu Hand till hjälp för att resa dig.

Guds Moder står vid din sida och hjälper dig också.


fredag 22 augusti 2014

Jungfru Maria Drottningen

I dag firar Kyrkan vår Moders kröning, alltså hur hon blev krönt till Drottning över himmel och jord. Hur är det möjligt att Sonen inte skulle kröna Sin Moder? Hur skulle hon inte få den segerkrans som den som bestått provet och älskar Honom är utlovad (Jak 1:12)? Hon har troget stått vid Hans sida hela vägen, från bebådelsen till himmelsfärden. Hon har fostrat Honom, hon har lärt Honom om Fadern, hon har lärt Honom att be. Hon stod troget vid Korset.

Utan henne ingen Jesus. Utan henne ingen frälsning. Jag har hört invändningen att om Maria sagt nej skulle Gud gjort på ett annat vis, frågat en annan kvinna. Som om Gud skulle utnyttjat Marias som ett kärl, bara haft användning för hennes livmoder. Som om hon vore en surrogatmamma... Jag har alltid tyckt att det tyder på en märklig gudsbild. En gud som utnyttjar människor för sina syften. Hur kan man säga om en sådan gud att han är kärlek? Nej, vår Gud, den allraheligaste Treenigheten utnyttjar inte människor på det sättet. Han är Kärlek. Han är Godhet. Han är oändlig Barmhärtighet. Han hade en plan för vår frälsning från begynnelsen och i den ingick Maria som en omistlig del.

Jag prisar Dig, Allraheligaste Treenighet, för att Du upphöjt och krönt Din heliga Moder! Jag tackar Dig för att hon är min!

onsdag 20 augusti 2014

St Bernhard

I dag firar Kyrkan st Bernhard av Clairvaux, ett av mina favorithelgon. Hans brinnande tro och kärlek till Kristus och Kyrkan är inspirerande. Läs mer om honom här.

St Bernhard, be för oss! Gör oss lika brinnande i anden som du!


tisdag 19 augusti 2014

Herren vid din sida

I fredags när jag gick till bikt uppmanade mig prästen att tala med Jesus som en vän. I senaste numret av Karmel finns följande citat av Teresa av Avila på sista sidan:

"Föreställ er Herren vid er sida och se hur kärleksfullt och ödmjukt han undervisar er. Tro mig, ni bör aldrig försumma att vara tillsammans med en så trogen vän."

Paulus säger: "be ständigt" (1 Thess 5:17).

Herre, gör mitt liv till en ständig bön!


fredag 15 augusti 2014

Jungfru Marias upptagning i himmelen

Idag firar Kyrkan Jungfru Marias upptagning i himmelen. Det är vår tro att Maria togs upp i himmelen med kropp och själ efter sin död. Det är rätt och riktigt att Sonen ville ha Sin moder hos Sig i evigheten. Hon blev ju utvald för att, inte bara föda Sonen, utan även att stå vid Hans sida i evigheten. Hon överger aldrig sin Son, utan står troget vid Hans sida. 

Vilken förebild för kristna hon är!

Här finns en video med Scott Hahn om hennes upptagning. 

tisdag 12 augusti 2014

Hopp även i den mörkaste dal

Robin Williams är död, uppenbarligen genom självmord. En person som fått så många att skratta led av så svår depression att han inte såg någon annan utväg än självmord. 

En glad fasad döljer ofta djup smärta och sorg. Det vi ser är inte alltid det som vi borde se. Om någon sett bakom hans fasad, hade de kanske kunnat hjälpa honom. Jag vet av egen erfarenhet att den som försöker hjälpa är Vår Herre. Han vill inte någons död, utan allas omvändelse, så att de får evigt liv.

Vad hände i Robin Williams medvetande sekunden innan han förlorade det? Jag hoppas och tror att Vår Herres närvaro omslöt honom och att han hann göra en akt av ånger och tro. Jag hoppas att han är i Vår Herres händer nu. 

Jag ber dagligen för döende och döda, för jag tror det finns hopp även i den mörkaste dal. Jag tror på Vår Herres möjlighet att bryta igenom åratals vana av synd och förnekelse. Jag hyser hopp, även när det ser mörkt ut. Min egen erfarenhet har lärt mig detta, och Kyrkan bekräftar det. Katekesen säger (nr 2283): 

"Man skall inte ge upp hoppet om evig frälsning för sådana människor som tagit sitt liv. Gud kan på vägar som endast han känner till ge dem tillfälle till ånger som ger dem frälsning. Kyrkan ber för dem som berövat sig själva livet."

Det finns alltid hopp. Vår Herre ger oss det. Lovad vare Han!

måndag 11 augusti 2014

Daglig bön för våra förföljda bröder och systrar i Irak och Syrien

Hur upptagen är du? Har du åtminstone 5 minuter över varje dag?

Offra dessa 5 minuter genom att dagligen be (företrädesvis Rosenkransen om du är katolik) för våra förföljda bröder och systrar i Irak och Syrien.

"Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matt 18:19-20)

lördag 9 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 9

O great cloud of witnesses! O host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! O holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 9
St. Edmond Campion – Pray for us!
St. Ursula – Pray for us!
Blessed Peter Torot – Pray for us!
St. Dominic Henares – Pray for us!
St. Erasmus – Pray for us!
Blessed Father Jerzy Popieluszko – Pray for us!
Saints Nunilo and Alodia – Pray for us!
St. Andrew Bobola – Pray for us!
St. Miguel de la Mora – Pray for us!
St. Tatiana – Pray for us!
Pope Saint Sixtus II – Pray for us!
Amen.

fredag 8 augusti 2014

We Are Nasrany ن "Vi är N"

Novena för religionsfrihet, dag 8

O great cloud of witnesses! O host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! O holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 8
St. Lucy – Pray for us!
St. Paul Miki – Pray for us!
St. Gabriel Lalemant and Canadian Martyrs – Pray for us!
St. Andrew Kim and Japanese Martyrs – Pray for us!
St. Roque Gonzalez de Santa Cruz – Pray for us!
St. Toribio – Pray for us!
St. Jean de Brébeuf – Pray for us!
St. Barbara – Pray for us!
St. Alban – Pray for us!
St. Tanco – Pray for us!
St. Winefride – Pray for us!
Amen.

torsdag 7 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 7

O great cloud of witnesses! O host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! O holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 7
St. Anthony – Pray for us!
St. Paul – Pray for us!
St. Agatha – Pray for us!
St. Simeon – Pray for us!
St. Isaac Jogues and the North American Martyrs – Pray for us!
St. Simon – Pray for us!
Servant of God Archbishop Oscar Romero – Pray for us!
St. Faustinus and St. Jovita – Pray for us!
St. Meinrad – Pray for us!
St. Tarcisius – Pray for us!
St. Daniel – Pray for us!

Amen.

onsdag 6 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 6

O great cloud of witnesses! O host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! O holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 6
Blessed Miguel Pro – Pray for us!
St. George – Pray for us!
St. Perpetua – Pray for us!
St. Felicity – Pray for us!
St. Dymphna – Pray for us!
Blessed Jose Maria Sanchez – Pray for us!
St. Eulala – Pray for us!
Blessed Teresa of Augustine and the Martyrs of Compiègne – Pray for us!
St. Pedro Poveda Castroverde – Pray for us!
St. Thecla – Pray for us!
St. Pedro Calungsod – Pray for us!
St. Elias and St. Jeremy – Pray for us!
Amen.

tisdag 5 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 5

Oh great cloud of witnesses! Oh host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! Oh holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 5
St Christopher – Pray for us!
St. Charles Lwanga – Pray for us!
St. Kizito and the Ugandan Martyrs – Pray for us!
St. Paul Chong Hasang and the Korean Martyrs – Pray for us!
St. Genesius – Pray for us!
St. Cyprian – Pray for us!
St. Luke – Pray for us!
Blessed José Luis Sánchez del Río – Pray for us!
St. Andrew – Pray for us!
Holy Innocents – Pray for us!
St. Catherine of Alexandria – Pray for us!
Amen. 

måndag 4 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 4

Oh great cloud of witnesses! Oh host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! Oh holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 4
St. Philomena – Pray for us!
St. John the Baptist – Pray for us!
The Jesuit Martyrs of China – Pray for us!
St. Cecilia – Pray for us!
St. Jude – Pray for us!
The Vietnamese Martyrs – Pray for us!
St. Boniface – Pray for us!
St. Vitalis of Gaza – Pray for us!
St. Menas – Pray for us!
St. Expeditus – Pray for us!
Amen.


söndag 3 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 3

Oh great cloud of witnesses! Oh host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! Oh holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 3
St. Edith Stein – Pray for us!
St. Maximilian Kolbe – Pray for us!
St. Thomas Moore – Pray for us!
St. Margaret Clitherow – Pray for us!
St. Julia – Pray for us!
St. Polycarp – Pray for us!
St. Peter of Verona – Pray for us!
St. Gonsalo Garcia – Pray for us!
St. Thomas Becket – Pray for us!
St. John Fischer – Pray for us!

Amen. 

lördag 2 augusti 2014

Novena för religionsfrihet, dag 2

Oh great cloud of witnesses! Oh host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! Oh holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 2
St. Maria Goretti – Pray for us!
St. Ignatius of Antioch – Pray for us!
St. Lawrence – Pray for us!
St. Lorenzo Ruiz – Pray for us!
St. Agnes – Pray for us!
St. Anastasia – Pray for us!
St. Oliver Plunkett – Pray for us!
St. Dorothy – Pray for us!

Amen. 

fredag 1 augusti 2014

Bön för förföljda kristna i Irak och Syrien

Från katolska stiftets hemsida, biskop Anders Arborelius:

Herre Jesus Kristus, Du har lidit och dött för vår skull.
Förbarma Dig över dem som nu får lida och dö för Din skull.
Sänd Din Helige Ande att hjälpa och styrka alla som förföljs för sin tros skull.
Förbarma Dig över dem som nu förföljer och dödar dem som tror på Dig.
Fyll vårt hjärta med kärlek och medkänsla för våra förföljda bröder och systrar.
Låt Din fred och försoning få råda mellan alla som lever i Irak och Syrien.
Herre Jesus Kristus, hör vår bön och låt Din kärlek få råda i dessa länder.
Amen

Novena för religionsfrihet, dag 1

Oh great cloud of witnesses! Oh host of Angels and Saints worshiping God for all eternity! Oh holy ones in heaven above, Pray for us!
You who were once part of the Church on earth, you who were faithful servants of the Church Militant, you who suffered for the love of God, Pray for us!
In all ages, the Church is persecuted and hated. We pray, oh Lord, through your holy Saints, that we may be blessed with the freedom to worship and adore you at all times! We pray that you may bless your Church throughout the world and me personally with your grace to persevere with love in the face of persecution just as You did on the Cross.
(Mention your personal intentions here)
Litany of Martyrs:
Day 1:
St. Joan of Arc – Pray for us!
St. Valentine – Pray for us!
St. Carmen Monreno and St. Ampara Caronell – Pray for us!
St. Sebastian – Pray for us!
St. Peter – Pray for us!
St. Stephen – Pray for us!
St. Denis – Pray for us!
Amen. 

Guds kärlek och kärlek till Gud

Ur Alfonso Maria de Liguoris traktat Om den aktiva kärleken till Kristus

"All helighet och fullkomlighet beror på kärleken till vår Herre Jesus Kristus, vårt högsta goda och vår förlossare. Kärlekens uppgift består i att förena och bevara alla dygder som gör människan fullkomlig.

Förtjänar inte Gud hela vår kärlek? Han har älskat oss av evighet. 'Betänk, o människa', så säger han, 'att jag var den förste som älskade dig. Du hade ännu inte skådat världens ljus, världen fanns ännu inte och redan älskade jag dig. Från det jag är, älskar jag dig.'

Eftersom Gud visste att välgärningar har en dragningskraft på människan, ville han genom gåvor förmå människan att älska honom: Jag önskar dra människorna till att älska mig just med sådana band som de låter sig bindas av, det vill säga med kärlekens band (Hos 11:4). Alla gåvorna som Gud gav människorna var avsedda för detta. När han förlänade henne en själ efter sin avbild, utrustad med minne, förstånd och vilja; när han gav henne en kropp utrustad med sinnen; när han skapade himmel och jord med en mängd ting åt henne, så skapade han allt detta av kärlek till människan. Alla varelser skulle tjäna människan, människan åter skulle älska Gud själv för dessa många välgärningars skull. Han ville inte enbart ge oss alla dessa vackra skapade varelser. För att förvärva vår kärlek gick han så långt, att han gav sig själv helt åt oss. Ja, den evige Fadern gick så långt, att han gav oss sin ende Son. Vad gjorde han när han såg att vi genom synden var döda och utan nåd? Hans stora, ja övermåttan stora kärlek (Jfr Ef 2:4), som aposteln säger, drev honom att sända sin Son med uppdraget att genom gottgörelse kalla oss tillbaka till det liv som vi hade förlorat genom synden.

Han gav oss Sonen, och för att skona oss skonade han inte honom. Med honom gav han oss allt gott: nåd, kärlek och paradiset. Ty allt detta är förvisso mindre än Sonen: Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? (Rom 8:32)