torsdag 28 augusti 2014

Att komma till korta

Som kristna ställs vi inför höga ideal: vi ska älska våra fiender, be för dem som förföljer oss, inte visa upp vår bön och våra goda gärningar inför världen, ge Gud den första och främsta platsen i vårt liv, leva kyskt, inte ljuga, inte ha begärelse efter andras ägodelar osv osv.

Det är en hel lång rad med saker som kan vara svåra att leva upp till. Vi faller. Kommer till korta.

Vad händer då? Kommer vi automatiskt till helvetet? Ställs vi helt utanför Guds Nåd?

Vi har en barmhärtig Gud, fylld av kärlek, en Gud som inte vill syndarens död, utan att han OMVÄNDER sig.

Hur många gånger ska någon kunna göra ont mot mig och få förlåtelse? (Matt 18:21-22). Vi som läser Bibeln vet svaret utan att kolla... Skulle Fadern kräva det av oss, om Han inte ville ge oss förlåtelse så många gånger vi behöver? Nej, vår himmelske Fader vet vad vi behöver. Han vet av vilket material vi är gjorda. Han förlåter. Åter och åter. Så många gånger vi ber om förlåtelse förlåter Han.

Som katolik har vi bikten. När vi ångrar vår synd går vi till prästen och bekänner vari vi brustit. Han ger råd hur man ska komma vidare. Han ger Guds förlåtelse. När avlösningens ord ljuder i biktstolen är det en börda som lyfts av och man går ut med lätta steg och glädjefyllt hjärta. Man har blivit förlåten. Man får börja om. Försöka på nytt. Upprättad. Helad. Älskad. Önskad. Himlens änglar gläder sig.

Visst, vi kom till korta, men vi reste oss igen. Det är det som är det viktiga. Att komma till korta och behöva Guds hjälp för att komma igen är förödmjukande. Men förödmjukelse kan leda till ödmjukhet. Kan leda till större kärlek. Kan leda till helgelse. Så det kan leda till något gott. Till att vi blir de helgon Gud vill att vi ska bli.

Så bli inte nedslagen av din synd. Bekänn den. Visa upp den i ljuset av Guds kärlek. Dölj den inte. Använd den till att få Faderns Barmhärtighet att strömma över dig. För Han vill just det: låta Sin Barmhärtighet strömma över dig och hela dig.

Bekänn din synd. Bli inte nedslagen. Res dig efter varje fall, om de så inträffar många gånger varje dag. Det är inte hur många gånger du faller som räknas, utan hur många gånger du tar Jesu Hand till hjälp för att resa dig.

Guds Moder står vid din sida och hjälper dig också.