fredag 1 augusti 2014

Bön för förföljda kristna i Irak och Syrien

Från katolska stiftets hemsida, biskop Anders Arborelius:

Herre Jesus Kristus, Du har lidit och dött för vår skull.
Förbarma Dig över dem som nu får lida och dö för Din skull.
Sänd Din Helige Ande att hjälpa och styrka alla som förföljs för sin tros skull.
Förbarma Dig över dem som nu förföljer och dödar dem som tror på Dig.
Fyll vårt hjärta med kärlek och medkänsla för våra förföljda bröder och systrar.
Låt Din fred och försoning få råda mellan alla som lever i Irak och Syrien.
Herre Jesus Kristus, hör vår bön och låt Din kärlek få råda i dessa länder.
Amen