måndag 11 augusti 2014

Daglig bön för våra förföljda bröder och systrar i Irak och Syrien

Hur upptagen är du? Har du åtminstone 5 minuter över varje dag?

Offra dessa 5 minuter genom att dagligen be (företrädesvis Rosenkransen om du är katolik) för våra förföljda bröder och systrar i Irak och Syrien.

"Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matt 18:19-20)