fredag 1 augusti 2014

Guds kärlek och kärlek till Gud

Ur Alfonso Maria de Liguoris traktat Om den aktiva kärleken till Kristus

"All helighet och fullkomlighet beror på kärleken till vår Herre Jesus Kristus, vårt högsta goda och vår förlossare. Kärlekens uppgift består i att förena och bevara alla dygder som gör människan fullkomlig.

Förtjänar inte Gud hela vår kärlek? Han har älskat oss av evighet. 'Betänk, o människa', så säger han, 'att jag var den förste som älskade dig. Du hade ännu inte skådat världens ljus, världen fanns ännu inte och redan älskade jag dig. Från det jag är, älskar jag dig.'

Eftersom Gud visste att välgärningar har en dragningskraft på människan, ville han genom gåvor förmå människan att älska honom: Jag önskar dra människorna till att älska mig just med sådana band som de låter sig bindas av, det vill säga med kärlekens band (Hos 11:4). Alla gåvorna som Gud gav människorna var avsedda för detta. När han förlänade henne en själ efter sin avbild, utrustad med minne, förstånd och vilja; när han gav henne en kropp utrustad med sinnen; när han skapade himmel och jord med en mängd ting åt henne, så skapade han allt detta av kärlek till människan. Alla varelser skulle tjäna människan, människan åter skulle älska Gud själv för dessa många välgärningars skull. Han ville inte enbart ge oss alla dessa vackra skapade varelser. För att förvärva vår kärlek gick han så långt, att han gav sig själv helt åt oss. Ja, den evige Fadern gick så långt, att han gav oss sin ende Son. Vad gjorde han när han såg att vi genom synden var döda och utan nåd? Hans stora, ja övermåttan stora kärlek (Jfr Ef 2:4), som aposteln säger, drev honom att sända sin Son med uppdraget att genom gottgörelse kalla oss tillbaka till det liv som vi hade förlorat genom synden.

Han gav oss Sonen, och för att skona oss skonade han inte honom. Med honom gav han oss allt gott: nåd, kärlek och paradiset. Ty allt detta är förvisso mindre än Sonen: Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? (Rom 8:32)