tisdag 12 augusti 2014

Hopp även i den mörkaste dal

Robin Williams är död, uppenbarligen genom självmord. En person som fått så många att skratta led av så svår depression att han inte såg någon annan utväg än självmord. 

En glad fasad döljer ofta djup smärta och sorg. Det vi ser är inte alltid det som vi borde se. Om någon sett bakom hans fasad, hade de kanske kunnat hjälpa honom. Jag vet av egen erfarenhet att den som försöker hjälpa är Vår Herre. Han vill inte någons död, utan allas omvändelse, så att de får evigt liv.

Vad hände i Robin Williams medvetande sekunden innan han förlorade det? Jag hoppas och tror att Vår Herres närvaro omslöt honom och att han hann göra en akt av ånger och tro. Jag hoppas att han är i Vår Herres händer nu. 

Jag ber dagligen för döende och döda, för jag tror det finns hopp även i den mörkaste dal. Jag tror på Vår Herres möjlighet att bryta igenom åratals vana av synd och förnekelse. Jag hyser hopp, även när det ser mörkt ut. Min egen erfarenhet har lärt mig detta, och Kyrkan bekräftar det. Katekesen säger (nr 2283): 

"Man skall inte ge upp hoppet om evig frälsning för sådana människor som tagit sitt liv. Gud kan på vägar som endast han känner till ge dem tillfälle till ånger som ger dem frälsning. Kyrkan ber för dem som berövat sig själva livet."

Det finns alltid hopp. Vår Herre ger oss det. Lovad vare Han!