fredag 22 augusti 2014

Jungfru Maria Drottningen

I dag firar Kyrkan vår Moders kröning, alltså hur hon blev krönt till Drottning över himmel och jord. Hur är det möjligt att Sonen inte skulle kröna Sin Moder? Hur skulle hon inte få den segerkrans som den som bestått provet och älskar Honom är utlovad (Jak 1:12)? Hon har troget stått vid Hans sida hela vägen, från bebådelsen till himmelsfärden. Hon har fostrat Honom, hon har lärt Honom om Fadern, hon har lärt Honom att be. Hon stod troget vid Korset.

Utan henne ingen Jesus. Utan henne ingen frälsning. Jag har hört invändningen att om Maria sagt nej skulle Gud gjort på ett annat vis, frågat en annan kvinna. Som om Gud skulle utnyttjat Marias som ett kärl, bara haft användning för hennes livmoder. Som om hon vore en surrogatmamma... Jag har alltid tyckt att det tyder på en märklig gudsbild. En gud som utnyttjar människor för sina syften. Hur kan man säga om en sådan gud att han är kärlek? Nej, vår Gud, den allraheligaste Treenigheten utnyttjar inte människor på det sättet. Han är Kärlek. Han är Godhet. Han är oändlig Barmhärtighet. Han hade en plan för vår frälsning från begynnelsen och i den ingick Maria som en omistlig del.

Jag prisar Dig, Allraheligaste Treenighet, för att Du upphöjt och krönt Din heliga Moder! Jag tackar Dig för att hon är min!