torsdag 25 september 2014

Anpassa er inte efter denna världen...

...utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, står det i Skriften (Rom 12:2).

En kristen är en motvallskärring, en som går mot strömmen, kämpar emot när världen går i fel riktning. En som inte hänger med i världens snabba ryck.

Funderar över detta eftersom jag läste på nätet om politiseringen av en viss, till medlemsantalet stor, kyrka som finns i Sverige...

Inte anpassa. Gå före. Visa var den smala vägen går. Kräva lite ansträngning. Komma ihåg att den här världen är snabbt övergående och att evigheten väntar och är just evig...

Faktiskt titta lite bakåt och se vad som var bra där.

En sådan Kyrka tillhör jag. Det tycker jag om.

Kalla mig gärna arrogant. Kalla mig gärna provocerande. Kalla mig gärna... vad du vill. Det betyder i det långa loppet ingenting. Bara Herrens dom är evig. Och jag tror att Han har grundat en enda Kyrka. Som alla som tror på Honom borde tillhöra fullt ut och inte bara till hälften.

"It doesn't matter what they call you, as long as they don't call you pidgeon pie and eat you up". (citat ur Brideshead revisited av Evelyn Waugh).