lördag 27 september 2014

Bönen

Vad är bön och varför ska man be ständigt, som Paulus säger (1 Thess 5:17) och hur ska man göra för att be ständigt?

Bön är en kärleksrelation. Det handlar inte i första hand om de ord vi säger till Gud. Bön är att vara tillsammans med Gud som vi vet älskar oss. Om vi inte vet det av egen erfarenhet än, så vet vi det för att det står i Bibeln (1 Joh 4:10). Han vill att vi ska älska Honom tillbaka. Han ber Petrus bekräfta sin kärlek (Joh 21:15-19). Samma fråga ställer Han till oss: 'Älskar du Mig?'  I den trogna, uthålliga bönen bekräftar vi att vi älskar Honom och att vi vill följa Honom till slutet.

Bön är något som pågår ständigt. Det finns hela tiden runt om i världen en kedja av bedjande människor och bönen pågår också i Gud. Paulus säger att vi inte vet hur vår bön bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord (Rom 8:26-27). Vi får ansluta oss till den pågående bönen, som man ansluter en elektrisk apparat till eluttaget. Bönen är inte mitt 'problem', bönen är min kraftkälla.

Sinar orden för dig i bönen? Bra! För bön är inte i första hand att tala till Gud. Bön är att lyssna till Gud. Satt Maria i Betania och talade till Jesus? Nej, hon lyssnade till Jesus. Och Jesus säger att hon valt den bästa delen (Luk 10:38-32).

Får du inte ut något av bönen? Bra! Då har du chansen att visa Vår Herre att du menar allvar med att följa Honom på Korsets väg. Då har du chansen att visa att du inte är kristen för att få något, utan för att du vill ge (Apg 20:35).

Många kämpar med bönen, när den är menad att vara en vila och en kraftkälla. Bönen är inte avsedd att förändra Gud. Nej, den ska förändra den som ber. I bönen lär man sig vad som behagar Gud (Rom 12:1-2). I bönen är man nära Hans Heliga Hjärta, som Johannes som vilade vid Jesu bröst. I bönen förändras man, helgas, görs till ljus och salt, får man kraft att göra de goda gärningar Fadern förväntar av oss (Ef2:10).

Be ständigt. Tröttna inte. Be med Psaltarens ord, inte dina egna. Be Rosenkransen. Be med änglar och helgon som sällskap. Be med Kyrkans ord i Tidegärden (Tidegärden består till allra största delen av Bibelord, men Bibeln är ju Kyrkans bok). Men framför allt: låt tystnaden fylla dig, så att du kan höra Guds röst som till talar till dig Ord av Ljus och Liv...