tisdag 23 september 2014

Dagens evangelium...

...är hämtat från Luk 8:19-21.

Texten lyder:

Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sade till honom: 'Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig.' Men han svarade: 'Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.'

Det är en av de texter som protestanter/frikyrkliga brukar plocka fram för att visa att Maria minsann inte är något särskilt och att Jesus tar avstånd från henne. Så ser inte jag den här texten. Den här texten handlar inte om Maria utan om oss. Den upphöjer oss kristna (vi som hör Guds ord och handlar efter det) till samma status som Jesu släktingar. Vi tillhör också Guds familj. Vad är Guds familj? Jo, Kyrkan. Jesu familj är inte bara Hans mor och Hans fosterbröder och -systrar, utan alla som hör Guds ord och handlar efter det.

Vad är Guds ord? Man brukar kalla Bibeln för Guds ord, men själva Bibeln säger att Ordet är Jesus. Den som hör Jesu röst och handlar i enlighet med det han eller hon hör är en del av Guds familj. Först kommer hörandet, därefter kommer handlandet. Tro leder till goda gärningar  som Gud förväntar Sig av oss (Ef 2:10). Och vi ska dömas efter våra gärningar (Matt 25:31-46).

Maria. Kyrkan. Goda gärningar som ett utlopp av Tron. Lydnaden.

Hela den katolska tron finns i Bibeln.