fredag 12 september 2014

Jungfru Marias namn

I dag firar Kyrkan Jungfru Marias heliga Namn.  Det är tillika våra Mariasystrars (från Osnabrück) fest i dag, så grattis till dem!

I dag verkar det inte vara så viktigt med namn. Folk byter ut de namn de fått av sina föräldrar. Man ger sina barn namn som traditionellt sett inte räknats som namn.

Men Marias namn byter vi inte ut! Hennes namn nämner vi i våra böner, viskar i nattens mörker, ropar ut i smärtan. När du säger hennes namn kommer hon till dig och tar din hand, tröstar dig och leder dig till Jesus. Låt aldrig hennes namn vika från dina läppar. Hon är den som bäst vet vad hennes Son tycker om. Hon kan hjälpa dig. Hon kan leda dig. Hennes namn betyder, enligt min älskade st Bernhard, Havets Stjärna. När stormen river på havet är hon stjärnan som leder dig till den trygga hamnen Jesus. När hon får leda dig, kan du vara trygg i förvissningen att du inte går vilse på vägen till Jesus.

Maria, ditt ljuva namn är ständigt på mina läppar. Under mina mörka år var du där hos mig. Du övergav mig aldrig, fast jag vände ryggen åt din Son. Din modershand ledde mig då och du leder mig nu. Jag binder mig vid dig med min rosenkrans. Rosenkransens krucifix håller jag stadigt i. Aldrig kommer du att överge mig. Aldrig leder du mig vilse. Moder, jag älskar dig!

Min Herre Jesus, jag tackar Dig för den stora gåvan Du gett oss: Din egen Moder!