tisdag 16 september 2014

Sta Teresa de Jesus

Nästa år firas 500-årsminnet av min karmelitmoders födelse. Sta Teresa av Jesus (eller av Avila), Karmels moder och reformator. Hon är en stor förebild för mig. Hennes liv ger inspiration och hennes tro styrker mig.

Tack, Gud, för henne och alla Karmels helgon!