torsdag 2 oktober 2014

Skyddsängeln

I dag firar Kyrkan skyddsänglarnas dag. Alla har vi en egen ängel, som beskyddar och leder oss. Änglarna ser alltid Guds ansikte och en dag ska vi, förhoppningsvis!, tillbe Gud tillsammans med vår skyddsängel i himlen.

Vi vet inte vår ängels namn. Det kan vi inte få veta på denna sida döden heller. Men en dag får vi veta vem vår vän är.

Vi kan prata med vår ängel och om vi är tysta och lyssnar kan vi höra ängelns maningar i vårt hjärta.

Vi kan be med följande ord:

Guds ängel som är min beskyddare, upplys, försvara, styr och vägled mig, som har blivit anbefalld åt dig av Gud Faderns kärlek. Amen.

Vi vet inte heller hur dessa andar ser ut. Men de brukar traditionellt avbildas så här ungefär. Det finns en massa om änglar på nätet, men det ska man nog vara försiktig med. Det är bättre att hålla sig till det som Kyrkan lär. I Katekesen står om änglar här och här.