söndag 30 november 2014

Advent

Första söndagen i underbara advent! En tid av glädjefylld väntan. Väntan på Honom som ska komma tillbaka en dag, men som i dag, just nu, kan födas i din själ. Maria födde Jesus i köttet. Vi får föda Honom i våra själar och bli Honom lika, gradvis förvandlas dag för dag.


lördag 29 november 2014

Fällor för den fromme

Hittade på Facebook en länk till en mycket bra artikel på den katolska sajten aleteia.org. Artikeln handlar om de sätt varpå djävulen försöker lura den fromme att gå fel. Läs den! Den finns här.

Hur ska man då undvika den ondes fällor? Ödmjukhet och lydnad för Kyrkans auktoritet är nycklar. Likaså äkta lyhördhet för den Helige Ande. Det är nog tämligen vanligt att man, när man tror att man hör Andens röst, egentligen bara hör sin egen...

Man ska alltid pröva det man tror sig höra mot Kyrkans lära, för Anden skulle aldrig ge en ingivelse som leder bort från den Kyrka som Vår Herre själv grundat.

Det är så lätt att bli lurad av den onde. Låt dig inte luras! Håll dig fast i Moder Kyrkans kjortelfåll!

torsdag 27 november 2014

27 november 1830...

...på nr 140, Rue du Bac i Paris fick syster Catherine Labouré återigen se Guds Moder. Denna gång fick hon uppdraget att låta prägla en medaljong som de troende skulle bära kring halsen med förtroende för Guds Moder. Runt medaljongen finns denna enkla bön:

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till dig.

Miljontals medaljonger har präglats sedan dess. Otaliga under har skett. Men de största undren är ateister/agnostiker som kommer till tro och syndare som omvänder sig och kristna som kommer hem.

Moder Teresa delade ut tusentals medaljonger. Jag följer i hennes fotspår och delar också ut medaljonger. Jag har förtroende för Guds Moders hjälp och beskydd och hennes vilja att leda oss allt närmare Jesus.

Moderskärleken förmår allt!


Det här däremot är för mig!

måndag 24 november 2014

Inte för mig...

Satte på teven nyss och det var repris på gårdagens tv-gudstjänst från Hillsong i Stockholm. Tittade en liten stund. Sen orkade jag inte mer... Är det en gudstjänst? Kändes mer som en konsert...

Nej, det där är inte för mig. Alldeles för känslobetonat. Alldeles för mycket Gud-är-jultomten-som-ska-ge-mig-allt-jag-vill-ha...

Andra får gärna gå dit, men jag kommer aldrig att göra det. Nej, ge mig tyst tillbedjan. Ge mig ett evangelium som kräver omvändelse av mig. Ge mig ord som bär i dödsskuggans dal. Ge mig Korset. Ge mig Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament. Ge mig bikten. Ge mig Gå-nu-och-synda-inte-mer.
Ge mig a-no-nonsense-evangelium. Ta-korset-på-dig-och-följ-Mig-evangelium. Inte ett bekvämlighets-och-stryka-medhårs-du-är-bra-som-du-är-behöver-inte-ändra-nånting-evangelium...

En tro som gör mig bekväm och ger mig en trevlig stund vill jag inte ha. Jesus hade det inte bekvämt och trevligt på Korset. Ge mig Korset nu och himlen sen...

Men om Hillsong gör dig till en ordets görare och inte bara dess hörare, ok, fine. Leder det dig till den Ende, Sanne och Levande Guden så är det bra. Det kanske kan göra det. Men jag skulle bara finna min egen röst och mina egna känslor där. Inte Guds tysta och försynta Röst...

Nej, det är inte för mig...

söndag 23 november 2014

Kristus Konungen

                       Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

     

fredag 21 november 2014

Överraskning för somliga...

I dag firar Kyrkan Jungfru Marias tempelgång. Evangeliet som läses i mässan är Matt 12:46-50. Det förvånar nog somliga... men inte katoliker. För Jesus tar inte avstånd från Sin Mor. Hur skulle Han kunna göra det? Han var en god jude som höll buden, och ett av buden lyder: Hedra din fader och din moder.

Läsningarna finns här, om man inte har lust att gå och hämta sin Bibel och bläddra i den.

Glad fest till alla som firar idag!

torsdag 20 november 2014

Den Mirakulösa Medaljongen

Otaliga katoliker bär den Mirakulösa Medaljongen och ber den enkla bön som hör till:

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig!

Otaliga är de omvändelser och mirakler som denna medaljong lett till.

Guds Faderskärlek är underbar som kommit på något så fantastiskt som moderskärleken! 

Lovad vare Du, min Gud, för Marias moderskärlek!

Lovad vare Du för alla medel Du tar till för att föra Dina förlorade barn hem!





onsdag 19 november 2014

Intressant

Philae har tydligen hittat organiskt material på en komet. En ateist skrev på Facebook att den kunde bli en 'teologisk mardröm'. Det tror jag inte...

Hittade en intervju med påvens astronom. Det kommer inte att bli en teologisk mardröm för katoliker i alla fall.

Så ta det lugnt och förtrösta på Jesus!


tisdag 18 november 2014

Att se med hjärtats ögon

Vissa kristna kan inte acceptera Marias roll i frälsningen. De anser att om man lyfter fram henne skymmer man Jesus.

Hon skymmer aldrig Jesus. Hon vill tvärtom hjälpa oss närmare Honom. Ingen känner Honom så bra som hon. Ingen vet så väl vad Han tycker om.

När man närmar sig Maria ska man göra det med hjärtat. Man förstår henne bäst då. Det är lätt att förstå den katolska tron om Maria när man förstår att hon var den som Jesus älskade mest. Hon är Hans mamma. Hon födde Honom, närde Honom vid sitt bröst, bytte blöjor på Honom, lärde Honom att gå och tala. Hon lärde Honom om den Himmelske Fadern. Hon lärde Honom om judiska traditioner och seder. Hon lärde Honom att be.

Eftersom Jesus var Gud från begynnelsen (född av Fadern före all tid, som den nicenska trosbekännelsen säger) valde Han ut henne att bli Hans Mor. Han förberedde henne för uppgiften. Av kärlek bevarade Han henne fri från arvssynden.

Hjärtats ögon ska se Maria. Då förstår vi henne bäst...


måndag 17 november 2014

Abort

Att göra abort går inte att likställa med vanlig sjukvård. Att göra abort är ingen okomplicerad sak utan konsekvenser. Att göra abort är att döda ett oskyldigt, ofött barn.

Jag står för min åsikt i denna fråga. Hata mig om du vill. Förneka mig min rätt att uttala mig.

Jag kommer aldrig att tycka att det är rätt att döda barn.

Här finns bra material för den som vill veta mer om katolsk syn på livet och döden.

Jag ber för hårda hjärtans omvändelse och beskydd för det ofödda livet.


söndag 16 november 2014

Söndag, Herrens dag

Söndagen är Herrens dag, den dag då Han uppstod från de döda. Från kristendomens begynnelse har söndagen varit den dag då de kristna kommit samman och firat mässan. På en söndag kom Johannes i hänryckning och såg sina syner som han skrev ner i Uppenbarelseboken (1:10) Han ser den himmelska gudstjänsten (mässan) (Upp 4) och dörren som var öppen mot himlen. Dörren som står öppen mot himlen, vet du var den finns? I närmaste katolska kyrka. Det som sker i den himmelska liturgin är detsamma som sker i den katolska mässan (Läs gärna Scott Hahns bok Lammets måltid).

När vi är i mässan är vi i den heliga liturgi som firas i himlen.

Inget viktigare sker på jorden än den katolska mässan.

Och vi är inbjudna att vara med.

Kom du också! Låt oss tillsammans tillbedja och nedfalla!

Gud kommer ner på altaret. Herren Jesus låter Sig ses, tillbedjas och ätas.

Varför stannar du utanför?

Du är inte katolik? Ja, men kom ändå! Du kan se och tillbedja, även om du inte kan äta.

Det Offrade Lammet väntar.

Kom!

fredag 14 november 2014

Rättighet?

Hur kan det vara en rättighet att få döda ett oskyldigt barn i moderlivet? Jag förstår inte...  Är inte rätten till liv den första och största rätten?

torsdag 13 november 2014

Ulf Ekman om sin konversion

I Sändaren finns en fin artikel om Ulf Ekman. Rubriken är underbar: "Ulf Ekman fann sin frihet". Ja, jag har också funnit min andliga frihet i Katolska Kyrkan.

Kyrkan ska tolka Skriften, inte Skriften bestämma Kyrkan

Tycker det är... intressant och beklämmande... hur somliga vänder och vrider på Skriftens ord för att bevisa att Katolska Kyrkan har fel.

Speciellt med tanke på hur Skriften själv bekräftar att Kyrkan är sanningens pelare och grundval (1 Tim 3:15) och Jesus gav nyckelmakten till Petrus och lovade att dödsrikets portar aldrig skulle få makt över Kyrkan (Matt 16:18). Han sa inte ett ljud om sola Scriptura. Nej, Han sa inte ett ljud om Bibeln överhuvudtaget. För Bibeln, som vi har den idag, fanns inte då. Den sammanställdes flera hundra år senare. Av Katolska Kyrkan.

Om Bibeln var menad att vara vår tros enda utgångspunkt borde inte Jesus ha sagt något om det..?

Felaktiga utgångspunkter leder till felaktiga slutsatser. Kyrkan ska tolka Skriften, inte Skriften bestämma Kyrkan.


onsdag 12 november 2014

Svenskt debattklimat

Läser på nätet om hatet mot Marcus Birro och blir alldeles förfärad. Vad har vi för debattklimat i det här landet? Läs vad Lukas Berggren skriver i Världen i dag.

När någon inte delar mina åsikter, ska jag då ha rätt att tysta honom/henne? När någon säger något som inte är politiskt korrekt, ska den personen då tvingas att tiga för att slippa hotas till livet?

Vad har hänt med Sverige? Hur har det blivit så här? Varför kan så få idag skilja mellan sak och person? Att gå till personangrepp bara för att någon har en annan åsikt. Att säga att man inte får uttala sig för att man tillhör fel grupp.

Orsaken till att man inte kan kommentera på min blogg är att jag fått kommentarer som är, minst sagt, respektlösa, för att uttrycka sig milt. Jag funderade på att lägga ner bloggen, men i stället tog jag bort möjligheten att kommentera. Nej, ingen har hotat mig till livet. Ingen har sagt sådana saker om mig som de sagt om Marcus Birro. Jag jämför inte mig med honom. Men jag vill inte låta mig tystas. Jag hävdar min rätt att uttrycka min tro och mina åsikter. Jag hävdar min rätt till yttrandefrihet och religionsfrihet. Jag vägrar låta mig tystas av de politiskt korrekta som hatar min Kyrka.

Och ja, jag hävdar Marcus Birros rätt att uttrycka sina åsikter, både om Sverige och om islam och om kristendomen och allt annat.

Jag hävdar också att man visst har rätt att kritisera Marcus Birros åsikter, om man har en annan, men man har inte rätt att hota honom till livet för hans åsikters skull.

Demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet. Värt att stå upp för. Värt att kämpa för.

tisdag 11 november 2014

Låt oss göra bot

Ur Andra Clemensbrevet (st Clemens dog år 101)

"Låt oss göra bot medan vi är på jorden. Ty vi är lera i mästarens hand. Det är som när krukmakaren har gjort ett föremål och det har misslyckats eller gått sönder under hans händer, så formar han om det; men om han redan satt in det i ugnen, så kan han inte mer göra något åt det. På samma sätt må också vi, så länge som vi är i världen, göra bot av allt hjärta för det onda som vi gjort i vår kropp, så att vi kan räddas av Herren medan vi har tillfälle till bot. Ty sedan vi gått ut ur världen kan vi inte längre där bekänna synden eller göra bot. Därför, bröder, om vi gör Faderns vilja, bevarar köttet rent och håller Herrens bud, så skall vi få evigt liv. Ty Herren säger i evangeliet: Om ni inte tar vara på det som är smått, vem vill då ger er det som är stort? Ty jag säger er att den som är trogen i det minsta är också trogen i mycket (jfr Luk 16:10-12).  Han menar alltså detta: Bevara denna kropp ren och sigillet obefläckat, för att ni skall få ta emot det eviga livet.

Och ingen av er må säga att denna kropp inte döms eller står upp. Ni skall veta: var blev ni frälsta, var fick ni er syn annat än när ni befann er i denna kropp? Vi måste alltså vara rädda om kroppen som ett Guds tempel. Ty på samma sätt som ni har blivit kallade i kroppen skall ni också träda fram i kroppen. Om Kristus, Herren som har frälst oss, först var en ande men ändå blev kropp och på så sätt kallade oss, så skall vi också i denna kropp få taga emot lönen.

Låt oss alltså älska varandra, så att vi alla kan komma in i Guds rike. Så länge som vi har möjlighet att bli helade må vi överlämna oss åt Gud, som helar, och ge honom ersättning. Hurudan? Att göra bot av rent hjärta. Ty han känner allt i förväg och vet vad som finns i våra hjärtan. Låt oss alltså ge honom ära, inte bara med munnen utan också av hjärtat, så att han kan ta emot oss som barn. Ty Herren sade också: Dessa som gör min Faders vilja är mina bröder (jfr Matt 12:50)."

söndag 9 november 2014

Lateranbasilikans invigning

Den 9 november firar Kyrkan Lateranbasilikans invigning. Varför firar alla katoliker i hela världen en romersk kyrkas invigningsdag? Lateranbasilikan är domkyrka för Roms biskop, dvs påven. Den invigdes år 324. Ja, du läste rätt. År 324. 

När alla katoliker firar denna kyrkas invigning firar vi Kyrkans enhet kring påven. Roms biskop är Kristi ställföreträdare och Kyrkans synliga huvud. När Jesus gav nyckelmakten till Petrus (Matt 16:18-19) instiftade Han påveämbetet och vår nuvarande påve Franciskus är nr 266 i raden, om jag inte missminner mig. Påveämbetet garanterar att Kyrkans tro bevaras oförändrad, att det Jesus gav och lärde oss inte förändras. Läroämbetet är en gåva till oss. 

(Se bara hur det gått för de kyrkor som inte har ett läroämbete... Det lär ska finnas uppemot 40 000 protestantiska kyrkor av olika slag. Och alla läser de bara Bibeln som är så tydlig att den tolkar sig själv... Nej, just det. De har ju sinsemellan olika tolkningar... Förstår inte detta alls. Och kan inte heller acceptera den protestantiska synen på Sola Scriptura. Beklagar om detta gör dig ledsen, men det är faktum...)

I dag ber jag en extra bön för min älskade påve Franciskus och för min Kyrka. 

Lateranbasilikan

lördag 8 november 2014

Tvivla inte, utan TRO

Läser i Dagen att jesuiten och författaren Gerard W Hughes har avlidit. Må han vila i frid.

I artikeln står följande: "Genom att uttala sitt eget ifrågasättande tillät han andra att ifrågasätta Guds roll i sina liv och i världen, kommenterar jesuitbrodern fader Dermot Preston i ett eftermäle på katolska veckotidningen The Tablets webbsida."

Det här är något jag aldrig förstått. Är tvivel något bra? Är det bra att ifrågasätta Guds roll i mitt liv?

Nej. Jag tror att TRO är bra, att FÖRTRÖSTAN är bra, att ÖVERLÅTELSE ÅT GUDS FÖRSYN är bra. Jag tror det är bra med präster som leder människor djupare in i tro och överlåtelse. Jag tror det är bra med präster vars tro bär. Präster som är föredömen för troende människor.

Herre Jesus Kristus, jag tror på Dig, jag älskar Dig, jag hoppas på Dig. Låt tvivel vara långt från mig. Led alla människor närmare Dig genom heliga präster med stark tro. Som Padre Pio, som Jean-Marie Vianney. Som broder Wilfrid.


Alla ni heliga präster med stark tro som nu är i himlen: be för människorna! Be för dem med svag tro. Be för de tvivlande. Be om tro. Be om förtröstan. Be om fler heliga präster!

Hur många måste dö innan Wallström tycker det är folkmord?

Margot Wallström tycker inte att det IS gör i Syrien och Irak är folkmord. Om det inte är folkmord, vad är det då?? Ett litet bråk mellan grannar..? 

Jag är så besviken på Margot Wallström och Sveriges nya regering. Jag är glad över att jag inte röstade på dem..

lördag 1 november 2014

"Helig och from var hans omtanke"

I dag firar Kyrkan alla helgons dag. Vi firar alla som är i himmelen, speciellt de som Kyrkan inte kanoniserat och som vi kanske inte känner till namnet på. Gud känner dem och de känner oss. I himlen, där de ser Guds Ansikte, ber de för oss här på jorden. Solidariteten inom Kyrkan tar inte slut när någon dör. Gemenskapen fortsätter.

I morgon är det alla själars dag. Vi ber att skaran i himlen ska bli fulltalig genom att alla 'slipper ut ur' skärselden, dvs att de snabbt blir renade så att de kan komma till himlen och ansluta sig till helgonens skara. En av de underbara sakerna med skärselden är att vi kan be för dem som är där och de kan be för oss. De kan inte be för sig själva, såsom vi kan här på jorden, men de kan ändå be för oss. Vi firar mässan för dem och vi går till kyrkogården och ber för dem. Var står det att vi ska frambära offer för dem? I Bibeln. (2 Mack 12:38-45) Många protestanter har aldrig läst detta, eftersom det står i den delen av Bibeln som togs bort av Luther och co, men det har alltid funnits med i katolska Biblar.

(Det är lätt att få det till att det vissa saker i Kyrkans tro är 'katolska tillägg', eftersom de delarna i Bibeln där det står togs bort... Så kan man ju också få rätt... Det vi inte tycker om tar vi bort. Att älska Bibeln så mycket att man gör sig till dess redaktör... Hmmm...)

Den segrande Kyrkan i himlen, de lidande Kyrkan i skärselden och den kämpande Kyrkan på jorden är en enda helig, katolsk och apostolisk Kyrka.

Tid och rum, liv och död kan inte skilja oss från varandra och från den Herre vi alla tjänar och tillber.

Herre, tack för alla Dina helgon! Gör skaran inför Din Tron fullständig!